• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Polikliniek Klinische farmacologie van start binnen de afdeling interne geneeskunde UMCG

Print 
05 september 2019

​​Begin 2019 heeft de afdeling Interne Geneeskunde een polikliniek Klinische farmacologie geopend. Patiënten met complexe farmacotherapie  kunnen worden verwezen voor een medicatiebeoordeling en/of een advies gericht op het optimaliseren van de farmacotherapie. Deze polikliniek biedt bovendien mogelijkheden tot farmacogenetische analyse (genetisch onderzoek naar CYP-polymorfisme) waarmee de relatie tussen DNA (erfelijk materiaal) en de reactie op geneesmiddelen wordt onderzocht. Met deze kennis kan geneesmiddelgebruik beter op de persoonlijke situatie van desbetreffende patiënt worden afgestemd .

Dat geneesmiddelen de gezondheid ook kunnen bedreigen, is geen nieuw inzicht. Farmacotherapie gerelateerde problemen vormen een belangrijk gezondheidszorgprobleem voor zowel individuele patiënten als voor de maatschappij, met hoge bijkomende kosten. Bij een zeer groot deel van de ziektes en in vrijwel alle medische settingen worden geneesmiddelen ingezet. Daarbij hoort het werken volgens richtlijnen, standaarden en protocollen in toenemende mate tot de dagelijkse werkelijkheid. In de praktijk ziet een arts echter steeds meer oudere patiënten met multimorbiditeit, en de hiermee gepaard gaande polyfarmacie. De huidige richtlijnen met betrekking tot. farmacotherapie gaan echter veelal uit van de indicatie (één ziekte) en houden geen rekening met de specifieke patiëntkenmerken met multimorbiditeit. Het in zo’n geval klakkeloos toepassen van de richtlijn kan tot een sterke verhoging van het risico op farmacotherapie gerelateerde problemen leiden. 

De afdeling interne geneeskunde wil graag haar expertise in het gebied van klinische farmacologie inzetten voor het verhogen van kwaliteit van zorg, vooral in de situaties waarbij sprake is van complexe farmacotherapie. Het doel is verbetering van het medicatiegebruik bij hoog-risicopatiënten. Deze patiënten bewegen zich voortdurend tussen de eerste en tweede lijn.   ​

Verwijzing

U stuurt via Zorgdomein de verwijsbrief naar depolikliniek Interne Geneeskunde. U vindt ‘Medicatie gerelateerde problemen’ onder Overige zorgvragen Interne geneeskunde. 

Bent u huisarts, specialist of apotheker en wilt u een patiënt met complexe farmacotherapie verwijzen? Wij bieden graag ondersteuning in onderstaande situaties: 

 • Patiënten met geneesmiddel gerelateerde problemen (m.u.v. allergische reacties); 
 • Patiënten waarbij sprake is van complexe farmacotherapie;      
 • Patiënten waarbij medicatiebeoordeling en/of advies bij de aanpassing van het farmacotherapeutische beleid is gewenst (optimaliseren farmacotherapie);
 • Patiënten waarbij advies voor het optimaliseren van polyfarmacie is gewenst; 
 • Patiënten waarbij een farmacogenetisch analyse (genetisch onderzoek naar CYP-polymorfisme) is geïndiceerd. In de volgende gevallen kan een farmacogenetisch analyse geïndiceerd zijn: 
 • Onverwacht ernstige bijwerkingen van een geneesmiddel bij het gebruik van  normale therapeutische dosering ; 
 • Suboptimaal therapeutisch effect of het uitblijven van therapeutisch effect van een geneesmiddel bij het gebruik van normale therapeutische dosering; 
 • Ongewoon hoog-of lage spiegel/concentratie van een geneesmiddel bij het gebruik van normale therapeutische dosering.       ​

Werkwijze

De patiënt wordt bij het eerste bezoek gezien door een internist-klinisch farmacoloog. Er kan informatie worden opgevraagd bij de eigen apotheek. Waar nodig communiceert de  internist-klinisch farmacoloog met andere specialisten die met de patiënt een behandelrelatie hebben. Bij het vervolgbezoek wordt het farmacotherapeutisch advies met de patiënt besproken (Shared decision) en  vervolgens wordt dit advies gecommuniceerd met de andere zorgverleners die rechtstreeks bij de farmacotherapie van de patiënt in kwestie zijn betrokken. ​