• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Patiënt met ambulance naar de polikliniek van het UMCG? De polikliniek regelt het.

Print 
02 juni 2021

Vanaf 2 juni kunt u het ambulancevervoer voor polikliniekbezoeken in het UMCG aanvragen via de betreffende polikliniek van het UMCG. De polikliniek neemt de afstemming met de meldkamer ambulancezorg hiermee van u over.

Per 2 juni is het proces voor het aanvragen van een (zorg) ambulance voor een polikliniekbezoek in het UMCG aangepast. U hoeft als verwijzer hiervoor niet langer zelf met de meldkamer ambulancezorg contact op te nemen, maar kunt dit aangeven bij de betreffende polikliniek.

Doordat de polikliniek een betere inschatting kan maken van de duur van de afspraak en eventuele gecombineerde opvolgende afspraken, hopen we hiermee de patiëntenzorg te verbeteren en wachttijden voor patiënten te verkorten. De polikliniek is dan ook direct op de hoogte van de komst van de ambulance en kan tijdig zorgen voor geschikte opvang van de patiënt. Hiermee hopen wij een verbetering aan te brengen in de samenwerking tussen polikliniek, ambulancediensten en meldkamer met als belangrijkste drijfveer het realiseren van een patiëntveilig, bet​rouwbaar en efficiënt proces voor onze patiënten!

Voor u als verwijzer vraagt het geen extra tijdsinvestering; alleen de manier waarop u een ambulance aanvraagt is hiermee gewijzigd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Voor het telefoonnummer van een polikliniek kunt u zo nodig, bellen met het centraal telefoonnummer van het UMCG 050 361 61 61. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u deze stellen via: Contact. Wij helpen u dan graag.