• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek naar een gepersonaliseerd beweegprotocol in de huisartsenpraktijk bij mensen met en na kanker – oproep voor deelname huisartsenpraktijken

Print 
10 februari 2020

​​​​Wat houdt het onderzoek in?

Fysieke activiteit is een goede manier om klachten zoals vermoeidheid en depressie na de behandeling van kanker te bestrijden. De huidige beweegprogramma’s bereiken echter niet alle patiënten, of de therapietrouw op de lange termijn is ​beperkt. In het SoDA onderzoek (Stimulation of Daily Activity) implementeren we daarom een gepersonaliseerd counselingsprotocol om de fysieke activiteit in het dagelijks leven van de patiënt duurzaam te vergroten. Dit protocol wordt uitgevoerd door praktijkondersteuners (POH) in de huisartsenpraktijk. Daarvoor zoeken we nog enthousiaste praktijken!

De POH wordt door onze onderzoekers getraind in het uitvoeren van de COACH-methode. De COACH-methode is een gestructureerd protocol met een duur van 9 maanden om deelnemers meer te laten bewegen tijdens hun dagelijkse activiteiten, zoals in hun vrije tijd, werk en huishoudelijke taken. Deze methode is gepersonaliseerd, dat wil zeggen dat het wordt aangepast op de fysieke mogelijkheden en de persoonlijke beweegdoelen van de patiënt. Gedurende de COACH-methode zal de patiënt zes sessies van een halfuur bijwonen met de POH, waarin door middel van motiverende gespreksvoering getracht wordt de dagelijkse activiteit van de patiënt te vergroten. De deelnemers zijn vrij om de beweegactiviteit, het tijdstip en de locatie te kiezen. De intensiteit van het beweegprogramma is over het algemeen laag tot matig intensief. Daardoor is het goed vol te houden, veilig en blijven deelnemers langere tijd actief. De COACH-methode is bewezen effectief, ook op lange termijn, bij patiënten met een chronische ziekte, overlevenden van kinderkanker, vrouwen met obesitas en ouderen.

Waarom is het onderzoek voor de huisartsenpraktijk van belang?

Het SoDA onderzoek biedt huisartsenpraktijken de mogelijkheid om een laagdrempelige interventie aan te bieden om klachten als vermoeidheid en depressie bij patiënten met en na kanker te behandelen. We verwachten dat patiënten daardoor fitter worden, ​minder klachten ervaren en minder vaak verwezen hoeven te worden naar tweedelijns revalidatie of psychologische ondersteuning. Dat leidt tot betere en meer complete zorg voor patiënten met en na kanker, en het vergroot de betrokkenheid van de eerste lijn bij de continue zorg voor deze patiënten. 

Wat vragen we van de huisartsenpraktijk?

We vragen huisartsenpraktijken om hun POH de COACH-methode te laten uitvoeren bij patiënten na de behandeling van kanker. De POH zal een training krijgen in het uitvoeren van de COACH-methode. Gedurende het onderzoek zal de POH in zes sessies van een halfuur deze methode toepassen bij de patiënt. Daarnaast rekruteert de POH, samen met de huisarts, geschikte patiënten voor de interventie. 

Wat levert het de huisartsenpraktijk op? 

Huisartsenpraktijken ontvangen voor de inzet van de POH een vergoeding van 180 euro per deelnemende patiënt.

Interesse?

Bent u als huisarts of POH werkzaam in een huisartsenpraktijk en wilt u meer informatie of heeft u interesse in deelname, dan kunt u contact met ons opnemen via:

  • Drs. F. Huizinga, PhD-student, Contact
  • Dr. D. Brandenbarg, postdoc onderzoeker, Contact