• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kankerpatiënt en huisarts optimaal faciliteren

Print 
27 mei 2020

​​Huisartsen willen kankerpatiënten die daarom vragen kunnen ondersteunen bij hun behandelkeuze. Goede informatie over de behandelopties en de voor- en nadelen daarvan is daarbij cruciaal. Om patiënt en huisarts optimaal te faciliteren in dit besluitvormingsproces werkt de projectgroep Informatie Uitwisseling Ziekenhuis Eerste Lijn (INFUZE) aan de verbetering van de informatievoorziening.

Met de diagnose kanker begint voor patiënten een hectische periode waarin zij vaak snel allerlei keuzes moeten maken rondom hun behandeling. Hoewel dit vooral in het ziekenhuis gebeurt, kunnen patiënten ook naar hun huisarts voor advies. Huisartsen missen dan soms de daarvoor noodzakelijke informatie, zo blijkt uit onderzoek.

Informatiebehoefte

‘Wat hebben huisartsen nodig om kankerpatiënten goed te begeleiden bij hun behandelkeuze?’ Die vraag stond centraal tijdens 4 focusgroepen die de projectgroep organiseerde met patiënten, huisartsen, verpleegkundigen en specialisten. 

De belangrijkste conclusies:

  • Deelnemers bevestigden de behoefte aan goede informatie over behandelopties, inclusief niet behandelen, en de overwegingen die daarbij een rol spelen.
  • De leesbaarheid van ziekenhuisbrieven kan beter. 
  • Huisartsen, specialisten en verpleegkundigen pleiten voor telefonisch overleg naast de brief.
  • Actief contact opnemen en daarin het initiatief nemen zijn belangrijk om te voorkomen dat de één wacht op de ander.
  • Meer informatie over behandelopties maakt het gesprek hierover met de patiënt gemakkelijker en beter, aldus de huisartsen.​

Verbeteren informatievoorziening

INFUZE start nu met een pilot in het UMCG om de verbetersuggesties te verwerken in de informatievoorziening. Zowel in de brieven als in de verdere communicatie. De inbreng van huisartsen en patiënten speelt in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van dit vervolg uiteraard weer een belangrijke rol. 

Meer weten over INFUZE?

Voor meer informatie over dit project kunt u terecht bij projectleider Vera Hanewinkel: Contact.

U kunt zich via haar ook aanmelden voor de project-nieuwsflits. ​

INFUZE is on​derdeel van het Citrienprogramma ‘naar regionale oncologienetwerken’. www.oncologienetwer​ken.nl