• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Digitaal consult oncogenetica

Print 
20 april 2020

​Sinds kort is het mogelijk een digitaal consult aan te vragen bij Klinische Genetica. Voorlopig is deze optie uitsluitend beschikbaar voor vragen van mensen over kanker in de familie. Als huisarts is het niet altijd duidelijk of er al dan niet een indicatie is om iemand te verwijzen. Soms blijkt het beter een ander familielid eerst te verwijzen, of is er geen reden tot verwijzing.
Het bedrijf TCCN faciliteert de consulten. De aanvraag verloopt via Zorgdomein. De patiënt vult een kort familieformulier in en de huisarts stuurt dit mee met het digitale consult. De huisarts krijgt binnen 3 werkdagen een reactie vanuit Klinische Genetica. Voor de patiënt zijn er geen kosten aan verbonden.
Hieronder ziet u een voorbeeld van een deel van het familieformulier dat de patiënt in moet vullen.
In de regio Nijmegen is hiermee al veel ervaring opgedaan en zowel huisartsen als klinisch genetici zijn erg tevreden. Het is een laagdrempelige manier van vragen stellen, het kan zo nodig buiten kantooruren gedaan worden en de verwijzingen zijn meer gericht. Dat scheelt een aantal patienten veel wachttijd en onkosten (eigen risico).
Wij hopen dat we hiermee in een behoefte kunnen voorzien.