• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Brief voor verwijzers: coronamaatregelen

Print 
16 maart 2020

Geachte huisarts/verwijzer,

Ook in het UMCG richten we alle aandacht en energie op het zo goed mogelijk beheersen van de gevolgen van de Corona epidemie. We doen dat zoveel mogelijk samen met al onze partners in de regio.

Zorginstellingen vragen verwezen patiënten, in verband met het Coronavirus, vóór het plannen van de afspraak of vóór bezoek te kijken op de website van de zorginstelling voor de actuele situatie. Gezien de impact van het Coronavirus kan dit per dag afwijken, de meest actuele situatie staat altijd op corona.umcg.nl​.

Voor patiënten heeft dat merkbare gevolgen. Alle in het UMCG geplande poliklinische afspraken vinden vanaf maandag 16 maart waar mogelijk telefonisch, of anders op een later tijdstip plaats. Alleen strikt medisch noodzakelijke bezoeken gaan door.

Dit doen we om het aantal patiëntbewegingen naar het UMCG, en daarmee het risico op verspreiding van het coronavirus in het UMCG, zoveel mogelijk te beperken. De behandelend arts bepaalt per afspraak welke lijn wordt gevolgd. Patiënten worden gebeld over hun afspraak. In dat contact wordt ook gevraagd naar eventuele ziekteverschijnselen. 

Ook voor nieuwe patiënten geldt dat we alleen strikt noodzakelijke zorg laten komen op de polikliniek. Tot 1 april 2020 vinden alle afspraken zoveel mogelijk telefonisch plaats.

​​Onderwijs

Het UMCG heeft samen met de RUG besloten alle onderwijsactiviteiten met UMCG-docenten tot 10 april uit te stellen. Ook zijn er aanpassingen rondom stages en co-schappen. Met deze en andere maatregelen proberen we het nieuwe coronavirus buiten het ziekenhuis te houden

Wij zijn ons zeer bewust van de grote impact die deze epidemie op u als verwijzer heeft en wij wensen u veel sterkte toe in de komende weken.

Onderstaand vindt u twee links naar klinische lessen gegeven door twee van onze virologen.

Marjolein Knoester

Alex Friedrich


Hayo Schultink, directeur sector A UMCG

Bert Tent, UMCG VerwijzersContact ​