• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Zorgpad voor patiënten met hersenmetastasen

Print 
17 september 2020

​​

Vanuit de Medische Oncologie en Longoncologie van het UMCG willen we een ondersteunend zorgpad voor patiënten met hersenmetastasen implementeren.​

Hersenmetastasen

De zorg voor patiënten met hersenmetastasen is complex, waarbij vaak meerdere zorgverleners betrokken zijn. Met de huidige behandelmogelijkheden is lange termijn overleving voor een deel van de patiënten mogelijk, maar snelle progressie met overlijden tot gevolg is ook denkbaar. Deze onzekerheid maakt het extra belangrijk om vroegtijdig met patiënt en naasten in gesprek te gaan over proactieve zorgplanning.​

Het zor​​gpad

De doelen van het zorgpad zijn: de samenwerking tussen zorgverleners​ betrokken bij patiënten met hersenmetastasen optimaliseren, aanbieden van ondersteunende zorg en proactieve zorgplanning.

 Het zorgpad bevat het volgende:

  • Informatie voor huisartsen bij diagnose hersenmetastasen en terminale fase (o.a. contactpunt UMCG en mogelijke symptomen en behandelingen)
  • Informatiefolders voor patiënten bij diagnose hersenmetastasen en na behandeling bij gunstige prognose (lange termijn overlevers)
  • Zorgevaluatie gesprekken

De zorgevaluatie gesprekken zullen 3-6 maanden na diagnose hersenmetastasen en 6 maanden daarna plaatsvinden. Bij deze gesprekken zal de huidige situatie (fysiek, sociaal, psychisch en spiritueel), betrokken zorgverleners, (over)belasting mantelzorger en wensen en behoefte t.a.v. de zorg in kaart gebracht worden. Waar nodig kan een patiënt of naaste doorverwezen worden voor ondersteunende zorg.

Dergelijke gesprekken worden nu al vaak bij de huisarts gevoerd. Daarom zal bij diagnose hersenmetastasen met de huisarts afgesproken worden of de zorgevaluatie gesprekken door de huisarts of UMCG-oncologieverpleegkundige gehouden zullen worden. Tevens wordt er afgesproken op welke manier de uitkomsten gedeeld zullen worden (telefonisch of schriftelijk). Het zorgpad, inclusief format voor zorgevaluatie gesprekken is op te vragen bij Contact (Annemarie Eggen, MD/PhD student Medische Oncologie).

Aanv​ulling op het zorgpad of vragen?

We zijn erg benieuwd naar wat jullie, als huisartsen, vinden van een dergelijk zorgpad. Mocht je aanvullingen of vragen hebben, laat het ons vooral weten via: Contact

Prof. dr. A.K.L. Reyners, internist-oncoloog

Dr. M. Jalving, internist-oncoloog

Dr. I. Bosma, neuroloog

Dr. T.J.N. Hiltermann, longarts

Dr. L.B.M. Hijmering-Kappelle, longarts