• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Verbeterde telefonische bereikbaarheid

Print 
29 juni 2018

​Het UMCG heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van de telefonische bereikbaarheid. Zo werken alle poliklinieken inmiddels met een zogenoemd callcenter en krijgt de beller een welkomsttekst en wachtlijinformatie. Ook nieuw aan de werkwijze is de onderverdeling in een patiëntenlijn en een medische lijn. Deze laatste is uitsluitend bedoeld voor intercollegiaal overleg (intern en extern). Onderstaand vindt u de nummers van alle medische lijnen. Het is niet de bedoeling dat deze nummers aan patiënten worden gegeven.

 Medische lijn
Algemene interne, Vasculaire geneeskunde, Nefrologie, Infectieziekten en Allergologie  050-3619124
Algemene Longziekten 050-3619736
BKZ Algemene Geneeskunde050-3614268
BKZ Cardiologie050-3612447
BKZ Chirurgie050-3614794
BKZ Endocrinologie050-3618992
BKZ Functie Centrum050-3613243
BKZ Long en Allergologie050-3618996
BKZ MDL050-3618993
BKZ Metabole Ziekten050-3618994
BKZ Nefrologie050-3618971
BKZ Neurologie050-3617084
BKZ Oncologie en Hematologie050-3612709
BKZ Reumatologie050-3618991
BKZ Zuigelingen050-3618995
Buik Chirurgie050-3619816
Buik MDL050-3619816
Centrum Bijzondere Tandheelkunde 050-3613859
Centrum voor Thuis Beademing050-3612660
Chirurgische Oncologie Bestaand050-3618576
Chirurgische Oncologie Nieuw050-3612022
Dermatologie 050-3612525
Endocrinologie en diabetes 050-3612904
Endoscopiecentrum 050-3610472
Functiecentrum Longziekten en Allergologie050-3612960
Gynaecologie 050-3613107
Hematologie 050-3612922
Interne Niertransplantatie050-3610525
Klinische Genetica 050-3617329
Klinische Genetica Lab050-3617233
Klinische Neurofysiologie 050-3615115
KNO 050-3615540
KNO Keel050-3615540
KNO Neus050-3615540
KNO Oor050-3615540
Longoncologie050-3614972
Longtransplantatie 050-3617002
Medische Oncologie050-3615164
MKA oncologie 050-3613950
Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie050-3614856
Neurochirurgie 050-3615675
Neurologie 050-3612446
Obstetrie 050-3618879
Oogheelkunde 050-3612515
Orthodontie 050-3610095
Ouderen Geneeskunde050-3618361
Planbureau Dagcentrum050-3615793
Prenatale Diagnostiek  050-3613058
Radiologie en nucleaire geneeskunde050-3619305
Radiotherapie050-3614554
Radiotherapie patienten service050-3619365
Reumatologie 050-3612919
Schisisteam050-3613272
Sportgeneeskunde050-3617701
Stollingspolikliniek050-3610392
Thorax 050-3612920
UCP - algemene polikliniek 050-3612019
UCP - angst en dwang050-3612094
UCP - balie (crisisdienst)050-3618884
UCP - dagbehandeling 050-3619266
UCP - depressie050-3614556
UCP - gender050-3612023
UCP - intensief 050-3613423
UCP - medische psychologie 050-3619858
UCP - ouderen050-3610898
UCP - psychose 050-3612156
UCP - soma en psyche050-3619890
UCP - stemming en angst050-3610983
Urologie 050-3614411
Vaten 050-3610982
Voortplanting IVF 050-3613716
Voortplantingsgeneeskunde 050-3613109
Vorm en Beweging - Orthopedie050-3611784
Vorm en Beweging - Plastische Chirurgie  
niet-verzekerd050-3613220
verzekerd050-3613220
Vorm en Beweging - Revalidatie Algemeen050-3618010
Vorm en Beweging - Revalidatie Hand Kind050-3618011