• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG update Covid-19 deel 1

Print 
26 november 2020

​​​​​Kinderen en Covid-19

Het is potentieel gevaarlijk om stukjes te schrijven over zeer actuele onderwerpen omdat er steeds nieuwe informatie beschikbaar komt en een tekst dus achter de feiten kan aanlopen. Kijk voor de meest recente informatie op websites als die van de NVK (Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde) en/of het RIVM.

Een aantal frequente vragen: Kunnen kinderen besmettelijk zijn? Kinderen kunnen besmettelijk zijn maar in het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe minder groot de rol bij de verspreiding van het virus is. De resultaten van het onderzoek in Nederlandse gezinnen bevestigen het beeld dat kinderen geen belangrijke rol spelen in de overdracht van het virus. Ze kunnen wel ziek worden, maar vaak zijn hun klachten heel mild. Het RIVM heeft vastgesteld dat 10 procent van het aantal clusters met besmettingen terug te voeren is op kinderopvang en het onderwijs. Dus bij zowel kinderen als docenten. Slechts 10 procent terwijl in Nederland bijna drie miljoen mensen op scholen en kinderdagverblijven zitten of werken.

Kinderen met klachten op dezelfde wijze benaderen als volwassen patiënten (dus beschermd)? Momenteel wordt gesteld dat alle patiënten met ernstige klachten van hoesten of kortademigheid en koorts te beschouwen zijn als potentieel besmet (dus ook zonder epidemiologische link). Kinderen die zich als zodanig bij de huisarts presenteren vallen daar ook onder. Ons advies: draag persoonlijke beschermingsmiddelen bij handelingen.

Worden kinderen toch zieker dan eerst gedacht? Nee, er wordt een enkel kind opgenomen, maar de meeste kinderen hebben milde klachten. In de beschreven grotere groepen was veruit de meerderheid, namelijk 90%, asymptomatisch (en werd getest omdat er exposure was geweest of het kind uit een risicogebied kwam), of had milde of matige symptomen. Rond 5% had ernstige symptomen, resulterend in zuurstofbehoefte, <1% was kritiek en werd op een IC opgenomen voor invasieve beademing.

Wat zijn de ABCD-criteria (alarmsymptomen) bij kinderen t.a.v. COVID? Er zijn geen specifieke alarmsymptomen voor kinderen bij COVID omdat de klachten doorgaans mild zijn, volg de algemene ABCD criteria en let op benauwdheid en meet de saturatie die lager kan zijn dan klinisch verwacht. Er zijn een aantal kinderen beschreven wereldwijd met een beeld dat PIMS wordt genoemd (paediatric inflammatory multisystem syndrome). Het beeld lijkt op Kawasaki of toxische shock syndroom met klachten als hoge koorts, buikpijn en soms cardiale betrokkenheid.

  • Elianne Vrijlandt, kinderlongarts van het UMCG. Contact
  • Voor algemene vragen: Bert Tent, transmuraal UMCG huisarts. Contact