• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG-update Covid-19

Print 
08 april 2020

​​Opschaling opnamecapaciteit 

De toename en de toestroom van het aantal coronapatiënten is ongewis. Het UMCG is voorbereid op de opname van een groot aantal COVID-patiënten, zowel op de verpleegafdelingen als op de Intensive Care. Hiervoor zijn rigoureuze besluiten genomen. Op dit moment laat de piek in de instroom nog op zich wachten, wat op zichzelf uiteraard heel goed nieuws is. 

In het UMCG zijn op dit moment ongeveer 60 patiënten met COVID opgenomen op de verpleegafdelingen, waarvan ongeveer 50 op de Intensive Care. Hiervan komt bij benadering 90% van buiten onze regio. We publiceren dagelijks een actuele stand van zaken op corona.umcg.nl. 

Personele consequenties opschaling IC en verpleegafdelingen 

Op dit moment hebben we ongeveer 65 IC-bedden belegd met COVID-patiënten en niet-COVID-patiënten. Dat is tweemaal zoveel als normaal. Om de extra IC-bedden te bemensen, is er veel meer IC-personeel nodig. Daarom zijn verloven ingetrokken en worden deeltijdbanen van zowel verpleegkundigen als artsen uitgebreid. Omdat er dan nog steeds niet genoeg mankracht is, worden artsen en verpleegkundigen die normaal gesproken niet op de IC werken, met spoed ingewerkt. Hetzelfde geldt voor de verpleegafdelingen. Artsen en verpleegkundigen van andere specialismen dan de interne geneeskunde worden ingezet op de afdelingen waar patiënten met COVID-19 worden behandeld. 

De noodzakelijke zorg gaat gewoon door! 

Naast deze grootschalige herinrichting en inpandige verhuizingen kunnen patiënten nog steeds in het UMCG terecht voor noodzakelijke zorg, behandelingen en diagnostiek. Ook voor het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) geldt dat klinische afdelingen open blijven en dat ook de acute- en crisiszorg gewoon doorgaat. 

Wij maken ons (ongetwijfeld met u) zorgen over het wegblijven van patiënten, terwijl daar geen logische verklaring voor te vinden is. Wij zien nu minder patiënten met bij voorbeeld acute cardiale klachten (pijn op de borst, ritmestoornissen) en interne klachten (afvallen zonder dieet, afwijkend bloedbeeld). Dat wijst erop dat patiënten met klachten zich nu niet bij de huisarts of het ziekenhuis melden. Dat brengt voor de patiënt grote risico’s met zich mee. Daarnaast is te verwachten dat er op enig moment een stroom patiënten met veel ernstiger klachten op gang gaat komen. Dan komt de zorg voor een tweede keer in de knel. 

Wij vragen u dan ook om patiënten voor noodzakelijke zorg -zoals gebruikelijk- door te verwijzen naar het UMCG. Zie hiervoor ook het nieuwsbericht van RTV Noord. Op basis van uw verwijsbrief proberen we een juiste inschatting te maken wie met welke urgentie moet worden gezien. Als u vindt dat wij daarin niet de juiste keuze maken, vragen we u met klem om contact met ons op te nemen. In overleg komen we zeker tot een oplossing. Ook spoed patiënten en semi-spoed patiënten kunnen normaal gezien worden. U kunt hiervoor de reguliere kanalen gebruiken. 

Screening bij alle UMCG-ingangen

Op alle mogelijke manieren doen we ons uiterste best om het UMCG vrij te houden van Corona-besmetting. Sinds 31 maart worden alle patiënten en bezoekers bij alle ingangen (hoofdingang, ingang 11, ingang Noord, ingangen 45 en 47) gescreend. Er wordt gecheckt op:

  • klachten als verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid. Als 1 van deze 5 positief is dan spreken we van luchtwegklachten. 
  • koorts 
  • provincie (buiten Groningen, Friesland, Drenthe) 
  • contact gehad met een persoon met nieuwe coronavirus 

Ook wordt er geattendeerd op handhygiëne. 

Bezoekers met luchtwegklachten worden verzocht niet op bezoek te gaan. Patiënten met luchtwegklachten worden doorgestuurd naar de Corona polikliniek. Dit kan gevolgen hebben voor de huidige afspraak van patiënt. De MMA van de Corona polikliniek stemt het af met de hoofdbehandelaar. Ook binnenkomende medewerkers worden geattendeerd op handhygiëne. 

UCP opent unit voor Covid-19 patiënten met psychiatrische aandoening

Coronapatiënten met een psychiatrische aandoening kunnen sinds 30 maart terecht op de corona-unit van het Universitair Centrum Psychiatrie. Het gaat om patiënten voor wie opname op de somatische afdeling niet nodig is, maar die wel klinische psychiatrische zorg nodig hebben. De unit beschikt over negen bedden. 

Samenwerken voor voldoende geneesmiddelen op IC 

Er komt een landelijk coördinatiecentrum om te voorkomen dat op IC’s tekorten ontstaan aan veelgevraagde medicatie voor coronapatiënten. Het gaat bijvoorbeeld om spierverslappers, sedatiemiddelen en pijnstillers als morfine, die allemaal nodig zijn om patiënten die beademd moeten worden, te intuberen en in slaap te houden. Het centrum gaat niet alleen de beschikbaarheid van de middelen in de gaten houden, ook helpt het om meer van deze medicijnen vanuit het buitenland te krijgen. Ook beoordeelt het landelijk coördinatiecentrum geneesmiddelen of ziekenhuisapotheken zelf extra medicatie kunnen bereiden voor de coronapatiënten op de intensive care.
Onze ziekenhuisapotheker Jos Kosterink lichtte in Dagblad van het Noorden toe waarom dit gebeurt en waarom we in de regio ook gaan samenwerken om tekorten te voorkomen. ​