• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG update Covid-19 Deel 1

Print 
17 september 2020

​​​​​​(Bron: UMCG u​pdate Raad van Bestuur, augustus, september 2020)

In het buitenland​​ geweest, wat nu?

Iedereen die in een oranje/rood gebied is geweest, wordt dringend geadviseerd om 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit is een landelijke regel en geldt dus ook voor patiënten, bezoekers en medewerkers van het UMCG.

Voor mensen die in een geel gebied waren, zijn er geen landelijke regels.

In het UMCG spreken we van een "coronalink" als iemand in de afgelopen 2 weken in het buitenland was, ook bij kleurcode geel.

  • Patiënten met een coronalink die in het UMCG worden opgenomen, gaan in contact-druppel isolatie.

Bij poliklinisch bezoek zijn er geen extra maatregelen nodig, omdat alle medewerkers binnen 1,5 meter een mondneusmasker dragen.

  • Voor medewerkers met een coronalink gelden aanvullende regels: zij dragen 10 dagen lang een mondneusmasker als zij in een geel gebied zijn geweest. Uiteraard mogen zij 10 dagen niet komen werken als ze in een oranje/rood gebied zijn geweest. Wanneer de kleurcode tijdens de vakantie van een medewerker is gewijzigd van geel naar oranje of rood en de aanwezigheid van de medewerker is essentieel, kan de leidinggevende contact opnemen met de afdeling MMBI.

  • Voor bezoekers met een coronalink geldt het landelijke beleid.

Extra toe​lichting op oranje landen

Hoe zit het nou precies met vakanties naar een 'oranje' land? Als een land oranje is, kan dat om twee redenen zijn:

1. In het land zijn veel gevallen van COVID-19. Bezoek je dat land, dan is er een risico dat je het coronavirus meeneemt naar Nederland. Daarom moet je volgens de landelijke regels bij terugkomst in quarantaine. In het UMCG houd je je aan de regels van Buitenlandse Zaken, dus betekent dit dat je 10 dagen in thuisquarantaine moet.

2. In het land zijn heel weinig gevallen van COVID-19, daarom beschouwt het land mensen uit Nederland als een risico. Daarom moet je op de plaats van bestemming in quarantaine en worden niet-noodzakelijke reizen afgeraden. Bij thuiskomst hoef je niet in thuisquarantaine, maar is het noodzakelijk dat je in het UMCG werkt, dan moet je een chirurgisch mondneusmasker dragen (zoals ook geldt na terugkeer uit gele landen).​

Op de website van Buitenlandse Zaken kun je zien of een land geel, oranje of rood is, en wat oranje betekent voor het land waar je naar toe wilt/bent geweest. Je vindt deze informatie door het land in te vullen en aan te klikken.

Stappe​nplan voor opschaling bij nieuwe toestroom Covid-19 patiënten

Het Capaciteitscoördinatieteam heeft een stappenplan vastgesteld voor de opschaling van de zorg voor Covid-19 patiënten als dit onverhoopt noodzakelijk is. Wanneer een nieuwe toestroom van Covid-19 patiënten op gang komt, wordt er in de kliniek in fases opgeschaald, met als uitgangspunt dat de non-COVID zorg zo lang mogelijk in tact blijft. De opvang van Covid-19 patiënten op de verpleegafdeling zal primair worden gedaan door Interne Geneeskunde en Longziekten. Het hoeft overigens niet zo te zijn dat de ICV en verpleegafdelingen zich in dezelfde opschalingsstap bevinden, omdat het net als eerder dit jaar kan gebeuren dat we niet primair de opvang verzorgen van COVID-patiënten uit onze eigen regio, maar andere ziekenhuizen uit het land helpen. ​

Het stappenplan is gedeeld met de zorgmanagers en hoofdverpleegkundigen en per brief vanuit de raad van bestuur met de afdelingshoofden en chef de cliniques. Aan de hand van dit plan werken verschillende afdelingen aan draaiboeken (bijvoorbeeld Bouw & Facilitair, Medisch Microbiologie etc.). Het stappenplan geeft een globale indicatie van steeds verdergaande stappen. In de vorige fase van de crisis is gebleken dat er niet één concrete parameter is die bepaalt in welke fase het UMCG verkeert. Dat blijft steeds een complexe, multidisciplinaire afweging.​

GGD-coronatesten locatie UMCG

Vanaf 1 september worden de GGD-coronatesten voor inwoners van de provincie Groningen niet meer afgenomen op de testlocatie aan de Antonius Deusinglaan op het UMCG-terrein (ADL1). De GGD heeft zowel in Groningen als in Veendam locaties geopend. Voor de maand september maakt de GGD nog wel gebruik van de expertise die in het UMCG is opgedaan, ook om te voorkomen dat de testcapaciteit in de provincie Groningen onvoldoende is. Dat betekent dat er in de maand september op werkdagen tussen 13.00 en 17.30 uur op de Corona Polikliniek in het UMCG coronatesten worden gedaan bij inwoners van de provincie Groningen.