• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG en Nivel starten onderzoek naar huisartsenzorg tijdens coronapandemie

Print 
17 september 2020

​​

Het UMCG gaat samen met instituut Nivel, Radboud UMC en Maastricht UMC de huisartsenzorg tijdens de coronapandemie onderzoeken. Door hier meer kennis over te verkrijgen, kan de impact van de coronapandemie beter begrepen worden en is de huisartsenzorg wellicht beter te organiseren. ZonMw heeft een subsidie van €500.000,- voor dit onderzoek beschikbaar gesteld.

Sinds de start van de coronapandemie is er heel veel gebeurd in de gezondheidszorg, ook in de huisartsenzorg. In de organisatie van de huisartsenzorg zijn veel noodzakelijke veranderingen aangebracht. Het aantal mensen dat gebruik maakte van hun huisarts of de huisartsenpost is in sommige regio's sterk gedaald, terwijl andere regio's huisartsen juist te maken kregen met een grote belasting van patiënten met COVIVD-19 klachten.

Projectleider dr. Lilian Peters van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG wil nagaan wat er te leren is van de manier waarop deze uitdagingen werden aangepakt en opgelost? Hoe hebben de patiënten dit ervaren en kregen zij op een goede manier toegang tot (huisarts-) zorg tijdens de COVID-19-pandemie?

De onderzoekers maken gebruik van gegevens vanuit de huisartsenpraktijken uit de AHON-database. In Noord-Nederland zijn ruim 50 huisartsenpraktijken aangesloten bij de AHON-database. De AHON-database bevat HIS gegevens van zo'n 230.000 patiënten. Daarnaast is er via het NIVEL inzicht in data van de huisartsenposten en gaat men via interviews en vragenlijsten de ervaringen van patiënten en huisartsen na.  Ook willen de onderzoekers weten of veel gebruik is gemaakt van thuisarts.nl​. Het onderzoek richt zich op specifieke (kwetsbare) patiëntengroepen, waaronder kinderen, zwangeren  en ouderen. 

Het onderzoek is een samenwerking van verschillende UMCs en het Nivel waarbij ook de academische huisartsen netwerken, Zorgbelang Groningen en Stichting Sterk uit Armoede en Sociale Uitsluiting zullen samenwerken. Het onderzoek duurt twee jaar.