• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) biedt gespecialiseerde zorg voor oud-sporters

Print 
24 september 2021

​​​Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) van het UMCG biedt een behandeling op maat voor oud-sporters die kampen met langdurige psychische gevolgen van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan om psychisch, fysiek of seksueel misbruik. Het aanbod is nu beschikbaar voor oud-sporters uit de diverse sporttakken, inclusief de danssport. 

Het aanbod is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoeksrapport ‘Ongelijke leggers’ over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport. Uit dit rapport is naar voren gekomen dat de (oud-)sporters onvoldoende passende hulp en professionele expertise ervaren binnen de huidige GGZ. Ze benoemen dat ze verschillende ‘’labels’’ krijgen, zoals persoonlijkheidsproblematiek, depressies, PTSS en eetstoornissen. Deze labels worden los van elkaar behandeld, waardoor ze geen adequate hulp krijgen. Er is behoefte aan transdiagnostische hoogspecialistische zorg die de diverse behandelingen integreert. 

Behandeling met focus op de juiste context

Er worden behandelgroepen voor (oud)-sporters opgericht, gecombineerd met een individuele behandeling. In de diagnostiek en behandeling zal er expliciet aandacht zijn voor het onderliggende trauma in de juiste context van de sport en ontwikkelingsfase. Ervaringsdeskundigheid op het gebied van de (top)sport en grensoverschrijdend gedrag wordt hierbij ingezet. De focus ligt op lichaamsgerichte therapie in combinatie met psychotherapeutische behandeling. Speerpunten van de behandeling zijn herstel van het contact met lichaam en emoties, in samenhang met zelfbeeld en identiteitsontwikkeling.

Aanmelding 

Vanaf oktober gaat dit traject van start. Deelnemers met een diverse sportachtergrond kunnen zich met een verwijsbrief aanmelden. Voor meer informatie en aanmeldingen kan er contact met ons worden opgenomen via Contact.