• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Specialisme Allergologie stopt (uit nieuwsbrief Ommelander Ziekenhuis)

Print 
17 september 2020

​​​

De allergologische zorg in het Ommelander Ziekenhuis gaat stoppen.

De allergologie is opgezet in een samenwerking tussen Longgeneeskunde OZG en Interne geneeskunde UMCG. Het is het Ommelander ziekenhuis, mede door een landelijk te kort aan allergologen, niet gelukt om een allergoloog aan te stellen om de zorg zelfstandig te kunnen continueren. Daarom zien wij ons genoodzaakt te stoppen met allergologische zorg in het Ommelander Ziekenhuis.    

Zorg​overdracht

Er vinden gesprekken plaats met andere zorgaanbieders in de regio om onze allergologische zorg aan over te dragen.                  

Infor​​matie aan patiënten

  • ​Alle nieuwe patiënten die op de wachtlijst staan zijn uiterlijk 15 juli geïnformeerd middels een brief. Hierin wordt de patiënten geïnformeerd om een nieuwe verwijzing voor een andere zorgaanbieder te halen bij de huisarts.
  • Alle patiënten die wij nog actief behandelen hebben uiterlijk 15 juli informatie ontvangen over het stoppen van de behandeling Allergologie in het Ommelander Ziekenhuis. Hierin wordt aangegeven dat wij in overleg zijn met andere zorgaanbieders om de allergologische zorg over te nemen. Wij verwachten hierover in oktober duidelijkheid te kunnen geven. Tot die tijd blijven deze patiënten formeel patiënt  van het Ommelander ziekenhuis. Wij zullen echter geen afspraken inplannen voor het specialisme Allergologie.
  • ​Lopende behandelingen als immunotherapie en Xolair worden voorlopig gecontinueerd in het Ommelander ziekenhuis totdat duidelijk is waar de zorg naar wordt overgedragen.   
           

Wat te doen bij spoedgevallen?

Bij acute allergologische klachten bij bekende patiënten in het Ommelander Ziekenhuis kunt u de patiënt doorverwijzen naar het UMCG of telefonisch overleggen.        ​

Vrage​n?

Bij vragen kunt u contact opnemen met managers Marjan Annema en Ronald Meijer via het huisartsennummer van het Ommelander Ziekenhuis: 088 566 22 55.