• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Poliklinieken verbeteren telefonische bereikbaarheid

Print 
19 oktober 2017

​In september zijn elf poliklinieken gestart met een pilot om de telefonische bereikbaarheid van de poliklinieken te verbeteren. Nieuw in deze werkwijze is dat zij de beschikking hebben over twee telefoonlijnen: een patiëntenlijn en een medische lijn. De medische lijn is de huidige spoedlijn of huisartsenlijn, maar in de nieuwe werkwijze is deze ook bedoeld voor intercollegiaal overleg (intern en extern). Deelnemende poliklinieken die nog geen spoed- of huisartsenlijn hadden, hebben hiervoor een nieuw nummer gekregen.

De deelnemende poliklinieken werken met een callcenter: een functionaliteit om een grote hoeveelheid inkomende gesprekken naar een specifieke groep met een beperkt aantal medewerkers te sturen. De eerste reacties zijn erg positief. Met name het feit dat de medewerkers nu veel beter inzicht hebben in de hoeveelheid bellers en het aantal wachtenden, wordt als erg prettig ervaren.

U vindt de nieuwe telefoonnummers in de verwijsgids. De medewerkers van de telefooncentrale kunnen u natuurlijk ook doorverbinden naar de medische lijn.

Medische lijnen:

Chirurgische oncologie nieuwe patiënten   050 3612022
Chirurgische oncologie bestaande  patiënten  050 3612618576
Dermatologie 050 3612525
IVF 050 3613716
KNO algemeen 050 361 5540
Niertransplantatie 050 3610525
Oogheelkunde 050 3612515
Orthodontie 050 3610095
Reumatologie 0503612919
Thoraxcentrum 050 36129120
Urologie 050 361 4411
Voortplantingsgeneeskunde 050 3613109

Alle telefoonnummers vindt u ook in op www.verwijsgids.umcg.nl.