• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Pilot zorgverlenersportaal

Print 
11 april 2019

Van 19 november 2018 tot mei 2019 loopt er een pilot met het UMCG Zorgverlenersportaal. Dit portaal biedt zorgverleners buiten het UMCG de mogelijkheid om de UMCG-dossiers van hun patiënten in te zien. Daarnaast biedt het portaal de mogelijkheid tot beveiligd berichtenverkeer met zorgverleners in het UMCG.

Aan de pilot nemen deel:

  • zes huisartsen van drie huisartsenpraktijken in de regio;
  • zeven specialisten ouderengeneeskunde van drie verpleeghuizen;
  • zorgverleners van twee ziekenhuizen waarmee het UMCG een gezamenlijke behandeling uitvoert bij een specifieke groep patiënten.

In maart-april 2019 wordt het gebruik van het UMCG Zorgverlenersportaal geëvalueerd.  Op basis hiervan worden besluiten genomen ten aanzien van optimalisatie.