• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Pilot UMCG Leefstijlwijzer

Print 
29 juni 2018

​Healthy Ageing (gezond ouder worden) is speerpunt van het UMCG in patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Van 1 maart tot 1 september 2017 is er een pilot met een mobiele balie uitgevoerd waarbij patiënten, en hun eventuele begeleider, de vragenlijst (leefstijlcheck) van de UMCG Leefstijlwijzer werd aangeboden. De pilot vond plaats op een aantal poliklinieken. Het doel van deze pilot was bij deelnemers de bewustwording te vergroten van het belang van een gezonde leefstijl bij herstel en secundaire preventie van chronische aandoeningen, waarvoor zij verwezen zijn naar het UMCG. Op OogTV is destijds aandacht geschonken aan de pilot, zie: https://www.oogtv.nl/2017/03/leefstijlwijzer-moet-ziekte-voorkomen/

Vervolg van de pilot – informatiepunt UMCG Leefstijlwijzer
Wij bieden opnieuw de mogelijkheid voor een leefstijlcheck aan. Nu op een meer centrale locatie in het UMCG, nl. bij ingang Oostersingel/Fonteinstraat 11. Hiertoe is een informatiepunt ingericht. Een gecertificeerde leefstijladviseur houdt inloopspreekuur bij het informatiepunt UMCG Leefstijlwijzer, maandag t/m donderdag van 9.30 – 12.30 uur. Voor een afspraak op een ander tijdstip dan tijdens het inloopspreekuur kan men mailen naar Contact.

De leefstijladviseur doorloopt samen met de patiënt een vragenlijst gericht op de topics: beweging, voeding, roken en stress/ontspanning. Uit de antwoorden komt een gericht leefstijladvies naar voren. De patiënt krijgt dit advies op papier mee. Het advies is anoniem en gratis.
Verder zijn er bij het informatiepunt folders te verkrijgen en filmpjes te bekijken over o.a. gezonde voeding, beweging en stoppen met roken.

Waarom de UMCG Leefstijlwijzer?
Een aantal van onze patiënten hanteren een leefstijl die niet gezond (genoeg) is. Dit kan een negatieve invloed hebben op de uitkomst van onze behandelingen. De UMCG Leefstijlwijzer is een laagdrempelige, gratis interventie die nastreeft patiënten zich meer bewust te laten zijn van het belang van een gezonde leefstijl. Naast primaire preventie richten wij ons met name op secundaire en tertiaire preventie: voorkomen dat de aandoening/de lasten van de aandoening erger worden en voorkomen dat de aandoening terugkomt.

Wie wil het UMCG bereiken en hoe?
Het informatiepunt UMCG Leefstijlwijzer is er voor patiënten, maar ook voor begeleiders, bezoekers en medewerkers. Patiënten kunnen door hun behandelaar in het UMCG worden verwezen naar het informatiepunt UMCG Leefstijlwijzer voor een gericht leefstijladvies. Het verwijzen, bijvoorbeeld tijdens een spreekuur, bestaat uit het benoemen van de mogelijkheid en het benadrukken van het belang van leefstijladvies. De behandelaar reikt de patiënt een voorgedrukt UMCG Leefstijlwijzerrecept aan. Op dit recept kan de behandelaar aanvinken voor welke van de topics leefstijladvies voor de patiënt van waarde zou kunnen zijn.
Patiënten, begeleiders, bezoekers en medewerkers kunnen ook op eigen initiatief langskomen bij het informatiepunt.

Uw mogelijke rol?
Wij willen door het inrichten van dit informatiepunt onze patiënten wijzen op mogelijkheden om zelf iets te doen aan een gezonde leefstijl.  Mogelijk komen patiënten ook naar aanleiding van dit leefstijladvies met vragen bij u. Wanneer patiënten in uw praktijk de komende tijd het UMCG bezoeken, zou u hen kunnen wijzen op de mogelijkheid van deelname aan de UMCG Leefstijlwijzer.

Vragen?
U kunt uw vragen, opmerkingen en ook adviezen ter verbetering  mailen naar:  Contact