• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Oprichting HartNet Noord-Nederland

Print 
29 juni 2018

​De Raden van Bestuur van het Martini Ziekenhuis (MZH), het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) hebben op 18 juni 2018 getekend voor de oprichting van HartNet Noord-Nederland. Hiermee gaan zij de komende jaren gezamenlijk de hartzorg in Groningen en Drenthe patiëntgerichter maken.

Zorg dichtbij huis
Het uitgangspunt van HartNet Noord-Nederland is dat patiënten die hartzorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis als worden behandeld. Dit is bij de huisarts wanneer dat kan, in het dichtstbijzijnde ziekenhuis (MZH, OZG of WZA) wanneer dat moet en enkel in het UMCG wanneer er een hartoperatie of andere zeer complexe hartzorg nodig is.

Michiel Rienstra (cardioloog UMCG): “Binnen HartNet Noord-Nederland spreken de deelnemende ziekenhuizen samen met de huisartsen af welke zorg waar plaatsvindt. De samenwerking heeft als doel om op iedere plek dezelfde kwaliteit van zorg te  bieden aan de patiënt, zodat deze in heel Groningen en Drenthe is gegarandeerd”.

De partners van HartNet juichen de ambitie van HartNet Noord-Nederland van harte toe. De partners, huisartsen uit Groningen (GHC) en Drenthe (HZD), de patiëntenverenigingen (Zorgbelang Groningen, Zorgbelang Drenthe en Harteraad) en de zorgverzekeraars (Menzis en Zilveren Kruis) hebben hun steun schriftelijk verklaard. Er zijn gesprekken gestart met de Treant Groep om te onderzoeken of de ziekenhuizen die onder de Treant zorggroep vallen, later in 2018 kunnen aansluiten.

Nu al wordt door de samenwerkende ziekenhuizen gewerkt aan zorgpaden tussen 2e en 3e lijn. In het najaar zal door HartNet Noord-Nederland contact worden opgenomen met de GHC en HZD om afspraken te gaan maken over regionale zorgpaden en verwijscriteria tussen 1e, 2e en 3e lijn. HartNet hoopt deze zorgpaden op 1 januari 2020 geïmplementeerd te hebben.

Noodzaak tot andere inrichting van zorg
De provincies Groningen en Drenthe kennen naar verhouding veel mensen met een hartaandoening. Ook is de sterfte aan hart- en vaatziekten hoger dan in de rest van Nederland. Al jaren is er een duidelijke groei in het aantal mensen met hartaandoeningen die zorg nodig hebben. Daarnaast zijn de behandelmogelijkheden voor hartpatiënten toegenomen. Om de stijging van benodigde hartzorg te kunnen opvangen en te financieren en om de kwaliteit van hartzorg te verbeteren en te garanderen, is het van belang de hartzorg regionaal anders in te richten. Vanuit het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars klinkt steeds harder de roep om zorg dichterbij de patiënt te organiseren. Dit gaan de vier ziekenhuizen doen door middel van HartNet Noord-Nederland. Dit samenwerkingsverband tussen  cardiologen en cardiothoracale chirurgen van de vier ziekenhuizen heeft als motto “De juiste zorg op de juiste plaats tegen de juiste prijs”.


Voor meer informatie, zie www.hartnetnoordnederland.nl.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de persvoorlichters van het UMCG of een van de andere deelnemende ziekenhuizen.