• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek naar cerebrale doorbloeding bij hemodialysepatiënten Dialyse Centrum Groningen

Print 
20 april 2015

​Cognitieve stoornissen en cerebral small vessel disease (bijv. witte stof afwijkingen) komen bij hemodialysepatiënten veel vaker voor dan bij leeftijdsgenoten. Hemodialyse zelf lijkt hier een effect op te hebben, aangezien de incidentie van CVA’s evident stijgt na start van dialyse. Het mechanisme hiervan is nauwelijks bekend. Een van de oorzaken zou een door hemodialyse-geïnduceerde verminderde doorbloeding van de hersenen kunnen zijn.

Welk mechanisme leidt tot schade?

Harmke Polinder-Bos is arts-onderzoeker bij de nefrologie in het UMCG en tevens in opleiding tot klinisch geriater. Zij start in april een onderzoek met patiënten van het Dialyse Centrum Groningen, waarmee zij de cerebrale doorbloeding tijdens hemodialyse gaat onderzoeken door middel van  meerdere PET-CT scans. Haar hypothese is dat tijdens de dialyse de cerebrale doorbloeding tijdelijk afneemt wat kan leiden tot ischemie. Met dit onderzoek hoopt zij meer te weten te komen over het onderliggende mechanisme dat leidt tot cognitieve stoornissen bij hemodialysepatiënten. Die kennis kan bijdragen aan het verbeteren van hemodialysebehandelingen in de toekomst, waarbij schade aan de hersenen uitblijft.

Details weten?

UMCG en DCG werken nauw samen op het gebied van onderzoek. Voor u als huisarts is het goed te weten dat cognitieve stoornissen vaak voorkomen bij dialysepatiënten. Het onderzoek is uitgebreid beschreven op de website van het DCG. Meer informatie vindt u op www.dcg.nl/cerebralestudie.