• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

HartNet Noord Nederland, nazorg afspraken

Print 
24 september 2021

​​HartNet Noord Nederland is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie van het Martini Ziekenhuis, OZG, Treant, WZA en het UMCG. 

Diverse zorgpaden waaronder dotterbehandeling, ablatie, CABG, TAVI/Mitraclip en pacemaker/icd-implantatie zijn reeds lopend. De meeste interventies vinden plaats in het UMCG en de nazorg bij het verwijzend ziekenhuis. Patiënten ontvangen altijd een kopie van de ontslagbrief die ook via het VerwijzersContact naar de huisarts wordt gestuurd. Omdat er soms wat onduidelijkheden zijn over de nazorg afspraken, willen wij via deze weg de werkwijze die wij hanteren met u delen.

Na ontslag: 

  • Direct na ontslag ontvangt de huisarts een digitale ontslagbrief. Bij klachten of vragen na de ingreep belt de patiënt de huisarts. De huisarts kan indien nodig laagdrempelig contact leggen met het behandelend centrum. Dit kan zowel tijdens als buiten kantooruren. 
  • Patiënten kunnen medische vragen m.b.t. de ingreep die géén spoed betreffen, voorleggen tijdens de 1e follow up afspraak bij de eigen cardioloog. 
  • Patiënten kunnen met vragen over de planning van vervolg afspraken zelf contact leggen met het verwijzend ziekenhuis.

Wij zien helaas nu nog te vaak dat patiënten onvoldoende weten waar zij met hun vragen terecht kunnen en willen voorkomen dat patiënten steeds opnieuw verwezen worden. Het UMCG gaat ook een verbeter traject opstarten om bij ontslag patiënt hierin beter voor te lichten. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Hartcentrum, Polikliniek Hart & Vaten, 050-3612915