• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Grote update GIANTT diabetes cohort UMCG

Print 
29 juni 2018

​Diabetespatiënten uit studies vaak niet representatief voor de spreekkamer

Veel diabetes behandelrichtlijnen baseren zich op grote gerandomiseerde studies met streng geselecteerde patiënt populaties. Dit zijn vaak niet de patiënten die u normaal gesproken in uw spreekkamer ziet. Om beter inzicht te krijgen in de geleverde zorg en uitkomsten in de dagelijkse praktijk, volgen UMCG onderzoekers en huisartsen een groot deel van de mensen met diabetes type 2 in de reguliere Groningse huisartspraktijken. Dit initiatief staat bekend als het Groningen Initiative to ANalyze Type 2 diabetes Treatment (GIANTT) cohort. Sinds 2004 hebben:
 -meer dan 170 Groningse huisartspraktijken,
 -meer dan 30.000 (anonieme) patiënten en
 -meer dan 40 (onafhankelijke) wetenschappelijke studies bijgedragen aan het verder optimaliseren van de diabeteszorg.

Update
Met groot plezier kunnen we u mededelen dat GIANTT dit jaar weer een nieuwe ronde van data verzameling in gaat. Na deze update zal het longitudinale GIANTT cohort data beschikbaar hebben over de periode 2004 tot 2017 en kan hiermee weer een recent en gedetailleerd inzicht bieden in de dagelijkse eerstelijnszorg rondom mensen met diabetes type 2. De betrokken huisartspraktijken in Groningen en omgeving zijn reeds benaderd en data extractie van de eerste praktijken is in gang gezet. Daarvoor zullen nieuwe contracten afgesloten worden. Deze contracten en alle procedures rondom gegevensbescherming zijn aangepast en voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving (AVG).

Zelf (weer) deelnemen?
Als uw praktijk in het verleden aan GIANTT heeft deelgenomen, wordt u door ons benaderd voor hernieuwde deelname. Als deelnemer draagt u bij aan onderzoek dat relevant is voor uw regio en uw diabetes patiënten populatie en bent daarnaast van harte welkom om uw eigen studie ideeën aan te dragen. De onderzoekers in het UMCG zoeken het dan graag voor u uit. Nog geen deelnemer aan GIANTT? Meer informatie is te vinden op de nieuwe GIANTT-website: https://www.giantt.nl
We hopen weer op uw deelname te kunnen rekenen om dit unieke diabetes cohort in stand te houden!