• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Print 

Logo Netwerk Ouderenzorg Regio Noord 

Het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) wil de zorg voor en het welzijn van ouderen met complexe hulpvragen verbeteren. Het doel is een samenhangend zorgaanbod te realiseren dat beter is afgestemd op de individuele behoeften van ouderen. Hiervoor werken talrijke landelijke en regionale organisaties samen. De beoogde kwaliteitsslag moet leiden tot meer zelfredzaamheid, meer functiebehoud en daarmee minder behoefte aan zorg voor ouderen. Bovendien zal het voorschrijven van zorg en behandelingen die onnodig belastend zijn, afnemen.. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Het programma is in april 2008 van start gegaan. In 2014 start een tweede termijn van het programma. Lag het accent in de eerste termijn op de ontwikkeling van projecten en experimenten, de komende drie jaar wordt het accent verlegd naar verspreiding en implementatie.

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Ouderen

In het kader van het NPO heeft het Ministerie van VWS alle Universitaire Medische Centra gevraagd het initiatief te nemen regionale geriatrische netwerken tot stand te brengen in hun Onderwijs en Opleidingsregio (OOR). Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vervulde bij de ontwikkeling van het netwerk in de regio Noord een coördinerende, regisserende en ondersteunende rol.  Deze rol is in juli 2014 overgenomen door het Zorg Innovatie Forum.

Omvang regio Noord

De OOR-regio van het UMCG omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel. In de regio Noord wonen naar schatting 300.000 mensen van 65 jaar en ouder. Het percentage ouderen is in de regio Noord hoger dan in de rest van Nederland.

 

 

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram