• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Digitaal verwijzen

Print 

Huisartsen verwijzen patiënten steeds vaker digitaal naar het UMCG. Het grootste deel van de noordelijke huisartsen en van de noordelijke ziekenhuizen is aangesloten op de internetgebaseerde verwijsapplicatie ZorgDomein. Het UMCG is daar blij mee, want patiënten en huisartsen weten daardoor beter waarvoor ze in welk ziekenhuis terecht kunnen. En het UMCG kan zelf ook goed inzichtelijk maken wat het patiënten te bieden heeft.

Voordelen

Digitaal verwijzen via ZorgDomein heeft een aantal voordelen:

  • In één scherm kunnen huisarts en patiënt samen zien wat de verschillende ziekenhuizen in de regio te bieden hebben.
  • Ook de toegangstijden voor de verschillende spreekuren zijn direct duidelijk.
  • Patiënten weten veel beter wat hen te wachten staat en krijgen de contactgegevens van de polikliniek waar ze naar toe gaan mee van hun huisarts.
  • De verwijsinformatie is actueel en hoeft niet meer gezocht te worden op verschillende websites.
  • Doordat de verwijsapplicatie een koppeling heeft met het Huisartsen Informatie Systeem, wordt een deel van de patiëntgegevens automatisch in de verwijsbrief geplaatst. Dat voorkomt fouten en scheelt de huisarts werk.

In het UMCG wordt sinds 2009 met ZorgDomein gewerkt en het is een grote verbetering ten opzichte van de oude situatie. Maar zoals altijd zijn er ook nog wel wat wensen. Inmiddels heeft ZorgDomein, mede op verzoek van het UMCG, de mogelijkheid voor huisartsen om bijlagen mee te sturen, gerealiseerd. Het UMCG is daarmee het eerste ziekenhuis in het noorden. Ook wordt bekeken of het gebruiksgemak nog verder omhoog kan door nog meer praktische informatie aan ZorgDomein toe te voegen.

Verder is het UMCG naast huisartsen ook nadrukkelijk geïnteresseerd in het aansluiten van andere groepen verwijzers op ZorgDomein. Het UMCG hoopt dat op termijn ook verloskundigen, tandartsen en specialisten uit andere ziekenhuizen via ZorgDomein kunnen gaan verwijzen. Hiervoor zijn technische koppelingen met verschillende informatiesystemen nodig. Vanwege de complexiteit hiervan zal dit naar verwachting wel enige tijd duren. Het UMCG heeft hierover regelmatig contact met ZorgDomein.

Tenslotte werkt het UMCG nauw samen met ELANN (Eerstelijns Advies Noord Nederland), met de Huisartsenkring Groningen en met de andere aangesloten ziekenhuizen in het noorden. Er vindt regelmatig afstemming plaats over ZorgDomein en gezamenlijk wordt eraan gewerkt om het gebruik steeds verder te verbeteren. Samen met de genoemde organisaties vindt overleg plaats met ZorgDomein over lopende zaken, nieuwe wensen en ontwikkelingen.