• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Wat is Boussignac CPAP

Print 

​U leest op deze pagina eerst uitleg over CPAP, mask-CPAP daarna over Boussiginac CPAP.

CPAP staat voor Continuous Positive Airway Pressure. Dit is spontaan ademen met een continue positieve druk in alle fasen van de ademhaling. CPAP-ademhalingsondersteuning kan zowel invasief, (endotracheale tube, larynxmasker of tracheacanule) als niet-invasief, (diverse soorten maskers) worden toegediend.

Hoe werkt CPAP

Het toedienen van CPAP vergroot de functionele residuale capaciteit van de longen, doordat de luchtwegen zich als gevolg van de CPAP verwijden. Dit heeft als gevolg dat gecollabeerde en slecht geventileerde alveoli zich openen. CPAP voorkomt daarnaast dat geopende longblaasjes tijdens de expiratie cyclus, opnieuw collaberen. CPAP verhoogt de pO2 bij de meeste patiënten.

Normale situatie
Verstoorde diffusie van zuurstof door alveolair vocht. De zuurstof diffusie is gevoeliger voor longoedeem dan de CO2 diffusie.
Alveoli opengeblazen door CPAP. Vocht wordt verdeeld over een groter oppervlak, gevolg: herstel diffusie.

Wat is mask-CPAP

Mask-CPAP is de klinische toepassing van continue positieve druk in de luchtwegen door gebruik van een gelaatsmasker dat het hele gezicht of een deel van het gezicht bedekt. In het masker bevindt zich een opblaasbare ring die lekkage van lucht langs het masker minimaal houdt. Zo ontstaat er een gesloten systeem waarmee de patiënt niet-invasief een positieve luchtwegdruk krijgt toegediend.

Wat is Boussignac CPAP

Het Boussignac Mask-CPAP systeem is een disposable CPAP-systeem zonder bewegende delen. De werking berust op het principe dat er door 4 microkanalen een gasstroom in een holle buis wordt geblazen. In deze 5 cm lange en 10 gram wegende holle buis wordt de gasstroom omgezet in druk waardoor er een positieve druk wordt gegenereerd. Hoe meer gasstroom, hoe meer CPAP. Om Boussignac CPAP van 5 cm H2O op te wekken wordt een zuurstofflow van 15 L/min. gebruikt. Het systeem levert een FiO2 van tenminste 80%.
 
Het Boussignac-systeem wordt direct op een gezichtmasker gezet en aangesloten op een zuurstoffles. Er zijn vier maten maskers.

​Boussignac CPAP-systeem

Op de tekening is de rechterzijde van het systeem de zijde die op het gelaatsmasker wordt aangesloten, de linkerzijde is gewoon open. Het systeem is veilig doordat er bij hapering van de zuurstoftoevoer geen bewegende delen zijn die de ademweg van de patiënt kunnen blokkeren.