• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Boussignac CPAP bij astma cardiale

Print 

​Boussignac CPAP is bij de meeste patiënten met astma cardiale effectief. Vanzelfsprekend krijgen deze patiënten tegelijkertijd een medicamenteuze behandeling met onder andere lasix (furosemide) en morfine. De behandelduur met Boussignac CPAP bij deze patiënten is hooguit 2 uur.

Wat is astma cardiale?

Astma cardiale wordt ook wel decompensatio cordis of acuut cardiogeen longoedeem genoemd. Astma cardiale uit zich in een vaak plotselinge zeer heftige benauwdheid, dyspneu, die veroorzaakt wordt door opeenhoping van vocht in de longen.
Astma cardiale komt steeds vaker voor doordat het aantal patiënten met hartfalen toeneemt. Bij hartfalen, bijvoorbeeld door myocardischemie, cardiomyopathie, ritmestoornissen, of hartklepproblemen, wordt het bloed onvoldoende rondgepompt.

Er ontstaat dan een stagnatie van bloed die zich via het linkeratrium tot in de longen voortzet. Deze stagnatie veroorzaakt stuwing in de longen waardoor longoedeem ontstaat. Bij sommige patiënten is astma cardiale s’ nachts het meest manifest. Door de liggende houding in combinatie met de zwaartekracht neemt de overvulling en daarmee de stuwing van de longvaten toe. De patiënt kan dan hevig benauwd en cyanotisch wakker worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Boussignac CPAP bij astma cardiale kunt u contact opnemen met:

  • Willem Dieperink: Contact
  • Maarten Nijsten: Contact

Het e-learningprogramma is mede opgezet door Gerard Meurs.

In het document 'Tabel studies effectiviteit mask CPAP' staat informatie over de effectiviteit van Boussignac CPAP bij astma cardiale. Het document 'References Boussignac CPAP' is een literatuurlijst.

Volg ons op sociale mediaFacebook Volg ons op LinkedIn Twitter Youtube Instagram