• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Toedienen Boussignac CPAP

Print 

Bij Boussignac CPAP is begeleiding van patiënten van evident belang. De patiënt moet weten wat hem te wachten staat én wat er van hem wordt verwacht. Het is goed om vooral bij het begin van behandeling bij de patiënt te blijven.

Wek vertrouwen door de patiënt informatie te verstrekken over de behandeling, hem te motiveren en stimuleren. De ervaring leert dat als de patiënt eenmaal gewend is aan het masker en minder benauwdheid ervaart, hij de behandeling goed verdraagt.

Benodigde middelen

 • Fixatieharnas
 • Masker (neem de best passende maat, er is keuze tussen adolescent, klein, medium en large)
 • CPAP Boussignac klep
 • Zuurstoffles met flowregelaar

Handelingen

 • Zorg voor een goede saturatiemeter.
 • Informeer de patiënt.
 • Zet patiënt zo mogelijk in zittende of halfzittende houding.
 • Sluit gefixeerde slang aan op de zuurstofflowmeter van de zuurstoffles. 
 • Zet de flowmeter op 15 liter.
 • Leg het fixatieharnas in de breedte onder het hoofd van de patiënt. 
 • Bevestig nu het fixatieharnas met 4 uitstekende puntjes op het masker. 
 • Controleer of het masker goed op het gezicht van de patiënt is geplaatst.
 • Bewaking en observatie tijdens CPAP-therapie

Bewaking en controles

Visuele controles
 • Hoe is het adempatroon en de ademfrequentie voor en na het starten van Boussignac CPAP?
 • Is de patiënt comfortabel of is hij angstig?
 • Sputumretentie.
 • Houding
 • Bewustzijn
Instrumentele controles
 • Pulse oxymetrie
 • Bloeddruk
 • Auscultatie

Vervolg Boussignac CPAP in ziekenhuis

De Boussignac CPAP-therapie kan desgewenst op de eerste hulp of de coronary care unit worden voortgezet. Het is belangrijk goed te letten op de BCPAP-behandelingsduur. Als BCPAP namelijk langer dan twee uur gegeven moet worden is de kans groot dat de patiënt een andere aandoening heeft dan astma cardiale alleen.

Protocol

Via de link onder aan deze pagina kunt u het ‘handleidingsprotocol Boussignac Mask CPAP op de ambulance’ downloaden in pdf-formaat.