• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Pijn bij prostaatkanker

Print 

De ervaring leert dat een goede pijnstiller belangrijk is voor uw beleving van uw kwaliteit van leven. Door pijn kunt u namelijk:

 • Beperkingen ervaren in uw sociale leven.
 • Vermoeid raken.
 • Slechter slapen.
 • Minder goed bewegen.
 • Angstig worden.

Daarom is het belangrijk een pijnbehandeling te vinden die uw pijn onderdrukt en die zo min mogelijk bijwerkingen geeft.

Pijn bij prostaatkanker

In de loop van het ziekteproces krijgt het merendeel van de patiënten met prostaatkanker te maken met pijn. Dit kan komen door een onderzoek of behandeling. Deze pijn is vaak tijdelijk en kan goed bestreden worden.
Als prostaatkanker zich uitbreidt, kan pijn een steeds ernstiger probleem worden. Zeker bij uitzaaiingen in de buikholte en het botweefsel. Afhankelijk van de oorzaak van de pijn kan de pijn continu aanwezig zijn of juist aanvalsgewijs voorkomen. Pijn bij uitzaaiingen kan bijvoorbeeld steeds als een zeurende pijn aanwezig zijn en erger worden bij verandering van lichaamshouding en lichamelijke belasting.

Overleg met uw arts en verpleegkundige

Tijdens de controles op de polikliniek is er aandacht voor pijn. Het is belangrijk om goed aan te geven of u pijn heeft, waar de pijn zit, hoe erg de pijn is en hoe de pijn uw leven beïnvloedt. Het is belangrijk om uw pijnklachten met uw uroloog en de oncologieverpleegkundige te bespreken. Zij kunnen u adviseren over de mogelijkheden van pijnbestrijding.

De drie stappen van pijnbestrijding

Er bestaan drie soorten pijnstillers: paracetamol, nsaid’s (ontstekingsremmende pijnstillers) en opioïden.

 • Bij milde pijn wordt begonnen met paracetamol of nsaid’s (ibuprofen, diclofenac, naproxen of de nieuwere soorten zoals valdecoxib of etoricoxib). Deze laatste zijn duurder en niet altijd nodig als er geen sprake is van maagpijn of andere bijwerkingen.
 • Lichte tot matige pijnklachten worden behandeld met zwakwerkende opioïden, zoals codeïne of tramadol, meestal gecombineerd met een middel tegen milde pijn. 
 • Matige tot ernstige pijnklachten worden met een sterk opioïd behandeld, bijvoorbeeld morfine meestal in combinatie met een middel tegen milde pijn.

Pijnstillers

Pijnstillers werken het best wanneer hiervan steeds een bepaalde hoeveelheid in het bloed aanwezig is. U hoeft niet bang te zijn om gewend te raken aan pijnstillers. Ook hoeft u het slikken van pijnstillers niet uit te stellen uit angst dat ze dan niet meer voldoende helpen als de pijn toeneemt. Meer informatie over pijn en pijnstillers vindt u via de link onderaan deze pagina.

Pijnteam

Pijnbestrijding is gericht op het onderdrukken van pijn met zo min mogelijk bijwerkingen. Pijn is ingewikkeld en daarom is het soms noodzakelijk dat verschillende specialisten zoals een uroloog, radiotherapeut, neuroloog en een anesthesioloog samenwerken. Ook uw eigen huisarts is in dit proces belangrijk; deze kan direct inspelen op veranderingen in uw (pijn)situatie en contact opnemen met de dienstdoende uroloog of het Pijnteam van het UMCG. In het Pijnteam werken verschillende artsen en therapeuten met elkaar samen. Zij onderzoeken u om inzicht te krijgen in uw klachten en problemen en geven een advies (aan de verwijzer) over behandelingen die voor u geschikt zijn.

Pijn is ingrijpend

Pijn kan de kwaliteit van uw leven erg beïnvloeden. Continue pijn leidt vaak tot slaapproblemen en chronische vermoeidheid. De emotionele gevolgen van pijn kunnen zich uiten in stemmingsverandering, neerslachtigheid en zelfs depressiviteit. Zeker is dat matige tot ernstige pijn de kwaliteit van leven aantast. Niet alleen voor u, maar ook voor uw naasten heeft pijn gevolgen. Gevoelens van machteloosheid kunnen voor anderen aanleiding zijn om u te mijden. Vaak gebeurt dit onbewust.
U en ook uw naasten zoals uw partner of kinderen, kunnen begeleiding en ondersteuning krijgen van een psycholoog of een maatschappelijk werker. De oncologieverpleegkundige kan met u bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Meer informatie

Meer informatie over het pijn, pijnmedicatie en het Pijnteam vindt u via de links onder aan deze pagina (u verlaat dan deze site over blaaskanker). Op de site van het KWF Kankerbestrijding kunt u de brochure Pijnbestrijding bij kanker downloaden.