• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

UMCG Jaardocument 2019

Print 

Het UMCG boekte in 2019 een financieel resultaat van €4,2 miljoen. Het resultaat is lager dan voorgaande jaren door toename in kosten. Deze toename is vooral veroorzaakt door groei in complexe zorg, werkdrukverlichtende maatregelen en autonome groei in personeelskosten door cao-effecten en pensioenen.

In 2019 heeft het UMCG veel geïnvesteerd in de huidige medewerkers. En er is geld vrijgemaakt voor extra verpleegkundig personeel. Deze inspanningen hebben er toe geleid dat sinds 1 januari 2020 bijna alle OK’s weer open zijn en het aantal beschikbare bedden op de IC voor volwassenen weer toeneemt.

In ons jaardocument staat op welke manier de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek in 2019 hebben bijgedragen aan het bouwen aan de toekomst van gezondheid.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram