• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis

Print 

Het Nosocomium Academicum en het Stads Armen-Ziekenhuis gingen in 1852 samen in het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis (APSAZ). Het ziekenhuis in het West-Indisch Huis werd hiervoor verbouwd zodat het plaats bood aan 124 bedden. De medische wetenschap had zich inmiddels behoorlijk ontwikkeld. Hierdoor waren behandelingen vaak zo ingewikkeld dat ze niet langer bij mensen thuis konden plaatsvinden. Zo bleef de vraag de capaciteit overstijgen. Ook aan de inrichting van het ziekenhuis ontbrak het nodige. Er was een tekort aan instrumenten, aan kleding en de verpleegzalen waren overvol. Met het samengaan en de verbouwing waren de zorg en het onderwijs van het ziekenhuis nog steeds niet optimaal. Er was behoefte aan een groot nieuw ziekenhuis.

Afbeelding van het Poortgebouw

Na jarenlang denken besloot het Stadsbestuur in 1889 tot de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Op de plaats waar eerder de vestingwallen van de stad stonden, aan de Oostersingel. Veertien jaar later, in 1903, opende het APSAZ zijn poort. De nieuwbouw bestond uit afzonderlijke paviljoens op een groot terrein. Ieder specialisme had zijn eigen kliniek: Heelkunde, Interne Geneeskunde, Verloskunde en Psychiatrie. Tussen de paviljoens lagen met zorg aangelegde tuinen. Het gebouwencomplex voldeed volledig aan de eisen van die tijd: licht, ruimte en hygiëne.

In de periode die volgde wist het ziekenhuis een sterke positie in de Noordelijke gezondheidszorg in te nemen. Het aantal opnames nam toe en de medische wetenschap maakte een bloeiperiode door. Een goed voorbeeld is de Thoraxchirurgie. In 1938 stond het specialisme nog in de kinderschoenen, maar in een korte periode ontwikkelde het zich tot een volwaardig specialisme binnen het APSAZ. Uiteindelijk resulteerde dit in de oprichting van het Hartcentrum ​​​Groningen in 1947. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van de hart-longmachine. Artsen en instrumentmakers van het APSAZ ontwikkelden op een zolderkamer de hart-longmachine. Na tweeëneenhalf jaar ontwikkeling, werd in 1957 met succes de eerste openhartoperatie in Nederland met behulp van de hart-longmachine in Groningen verricht.

Doordat het ziekenhuisterrein zo ruim was opgezet, kon het aantal dienstgebouwen in de loop van de tijd  meegroeien met de zorgvraag en de ontwikkelingen in de medische wetenschap. Zo ontstonden er nieuwe specialismen die ieder een eigen kliniek op het terrein kregen. Enkele voorbeelden zijn Oogheelkunde in 1932 en de Kinderkliniek in 1941. Door de vele nieuwbouwactiviteiten bleef er vrijwel niets over van de grote tuinen en de groenvoorzieningen. Ook door de groeiende behoefte aan parkeerplaatsen verdween het groen van het APSAZ-terrein.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram