• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Het Academisch Ziekenhuis Groningen

Print 

​Op 1 juli 1971 trad een nieuwe wet in werking, waardoor academische ziekenhuizen zelfstandig werden. In deze wet werd de officiële taakverdeling tussen rijksuniversiteiten en de academische ziekenhuizen vastgelegd: de universiteit was verantwoordelijk voor onderzoek en onderwijs en het ziekenhuis verschafte een werkplaatsfunctie voor deze taken.

Ook moest het ziekenhuis zich toeleggen op patiëntenzorg en ontwikkelingsgeneeskunde. Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis werd daardoor een van de universiteit losstaande rechtspersoon met een nieuwe naam: Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG).

Nieuw ziekenhuiscomplex

In de jaren zeventig kwam er een discussie op gang over een nieuw centraal ziekenhuiscomplex. Een onderdeel van die discussie was de plaats van het AZG. Andere ziekenhuizen werden aan de rand van de stad gebouwd, waar voldoende ruimte was. Maar het Groningse gemeentebestuur besloot anders. Het nieuwe ziekenhuis moest op dezelfde plek komen.

Er werden plannen gemaakt over hoe het ziekenhuis eruit moest gaan zien: een aantal losse gebouwen, met eigen ingangen en parkeerplaatsen. In de loop van de tijd veranderden de inzichten, waardoor er een nieuw concept kwam, met één ziekenhuis met één hoofdingang, één centrale receptie en overdekte binnenstraten. In 1997 werd de nieuwbouw van het AZG officieel geopend.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram