• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Organisatie

Print 

​​​​​​​​​Hieronder ziet u het organogram van het UMCG. Klik op het organogram voor een grotere, leesbare versie. ​

De organisatiestructuur van het UMCG​​​​​​

​De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Groningen is belast met de algemene leiding van het UMCG. De Raad van Bestuur bestaat uit: 

 • prof. dr. A.G.J. van der Zee, voorzitter 
 • drs. H.A. Snapper, RA RC, vicevoorzitter
 • prof. dr. M. Joëls, decaan

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Universitair Medisch Centrum Groningen is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht van het UMCG bestaat uit:

 • drs. A. Ch. van Es (voorzitter)
 • drs. J.P.P. Bos (vicevoorzitter)
 • ​dr. ir. M.J. J​onkman
 • prof. dr. B. Löwenberg
 • ​ir. B.P. Voet​
   ​

Governancecode Zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governancecode Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector. Bij elk principe wordt de concrete toepassing beschreven. De code, die per 1 januari 2017 is gaan gelden, is een instrument om de governance zo in te richten dat deze bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie en het maatschappelijk vertrouwen. De code bevat een paragraaf die specifiek ingaat op de governance in een UMC. De Governancecode is gepubliceerd op www.governancecodezorg.nl. Zorgorganisaties kunnen kalenderjaar 2017 benutten om deze nieuwe code te implementeren

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram