• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Traumacentrum Noord-Nederland

Print 

Traumazorg is de zorg die verleend wordt aan slachtoffers van ongevallen en van geweld. Van de eerste opvang op de plaats van het ongeval tot en met de revalidatie van de patiënt. Het doel van traumazorg is de gevolgen van een ongeval zo veel mogelijk te beperken. Daarom is het van groot belang dat een ongevalslachtoffer snel de juiste zorg op de juiste plek krijgt, zowel op straat als in het ziekenhuis.

Samenwerken aan traumazorg

In de traumazorg werken hulpverleners uit verschillende vakgebieden nauw samen; niet alleen artsen, verpleegkundigen, chauffeurs en therapeuten, maar ook brandweer- en politiemensen, 112-centralisten en helikopterpiloten. Om deze zorg op een goede manier te organiseren heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) tien ziekenhuizen in Nederland aangewezen als traumacentrum. Vier daarvan hebben een helikoptervergunning. Het UMCG is aangewezen als traumacentrum voor Noord-Nederland, met helikoptervergunning. Het Traumacentrum Noord Nederland is een samenwerkingsverband van twaalf ziekenhuizen in Drenthe, Friesland, Groningen en een deel van Overijssel. Naast het organiseren van traumazorg binnen de noordelijke regio, heeft het traumacentrum nog een aantal bijzondere taken. Samengevat zijn dat:

 • Kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering.
 • Het paraat hebben van een Mobiel Medisch Team (MMT) als aanvulling op de ambulancezorg.

Meer informatie over het Traumacentrum Noord vindt u via de link onder aan deze pagina. 

Van melding tot revalidatie

Als er een melding van een ernstig ongeval is, komt deze binnen bij de 112-centralist. Hij besluit welke hulpdiensten er naar het ongeval worden gestuurd: ambulance, brandweer en/of politie. Bij ernstige ongelukken, zeker als de plaats moeilijk bereikbaar is, kan de centralist volgens afgesproken criteria besluiten het Mobiel Medisch Team (MMT) op te roepen. Direct na alarmering gaan de hulpverleners naar de plaats van het ongeval. Met de traumahelikopter of de traumabus is het MMT snel ter plaatse. Samen met de ambulancehulpverleners wordt bepaald hoe ernstig de patiënt er aan toe is. Daarbij letten ze allereerst op de vitale functies. Dat zijn de functies die van levensbelang zijn: ademhaling, bloedsomloop en bewustzijn. Brandweer en politie zorgen ervoor dat iedereen veilig zijn werk kan doen. Meer informatie over het MMT vindt u verder op deze pagina.

Samen met de ambulancehulpverleners verricht het MMT de noodzakelijke medische hulp. Als het moet, kan het medisch team bijzondere medische handelingen op straat uitvoeren. De patiënt wordt daarna naar het meest geschikte ziekenhuis in de regio vervoerd. Meestal per ambulance. De afstanden tussen de ziekenhuizen in het noorden zijn groot. Om in korte tijd die afstanden te overbruggen wordt soms besloten om de patiënt toch per helikopter te vervoeren. De heli kan zich vrij bewegen zonder last te hebben van ander verkeer en kan landen bij elk van de twaalf ziekenhuizen waarmee het Traumacentrum Noord samenwerkt. In het ziekenhuis aangekomen dragen het MMT en het ambulancepersoneel het werk over. Meer informatie over de ziekenhuizen die in het Traumacentrum Noord Nederland samenwerken, vindt u verder op deze pagina.

Op de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis wordt het werk van het MMT en/of ambulancepersoneel voortgezet. De patiënt wordt nader onderzocht, waarna hij indien nodig wordt geopereerd. Is de patiënt ernstig gewond, dan gaat hij na de operatie naar de afdeling Intensive Care. Artsen, IC-verpleegkundigen en apparatuur houden de toestand van de patiënt hier voortdurend in de gaten. Zodra het kan, wordt de patiënt naar de verpleegafdeling gebracht. Vaak volgen er nog meer operaties. Hoe lang de patiënt in het ziekenhuis opgenomen blijft, is afhankelijk van de aard van het letsel (het trauma). Na de opname moet de patiënt vaak nog een lang traject afleggen voordat hij weer de oude is. Vaak zal hij terug moeten komen op de polikliniek of moeten revalideren in een revalidatiecentrum. Het kan ook zijn dat er heropnames nodig zijn voor de vervolgbehandeling. Het hele proces van traumazorg kan plaatsvinden in diverse instellingen, waarbij het Traumacentrum Noord de regiefunctie op zich neemt.

Mobiel Medisch Team

Normaal gesproken komt er een ambulance om spoedeisende hulp te verlenen en het slachtoffer naar het ziekenhuis te vervoeren. Maar bij ernstige of grootschalige ongevallen is het soms nodig dat een speciaal team naar het slachtoffer toe komt, zodat direct specialistische zorg geboden kan worden. In dit soort gevallen wordt er een beroep gedaan op het MMT. Meer informatie over het MMT vindt u via de knop in het menu aan de linkerkant van deze pagina.

Samenwerking in de regio

Het Traumacentrum Noord Nederland is een samenwerkingsverband van twaalf ziekenhuizen en drie Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) in Noord-Nederland. Met deze partners zijn afspraken gemaakt over capaciteit, beschikbare specialismen, logistiek, triage, enzovoort. Op basis hiervan wordt een besluit genomen over het meest geschikte ziekenhuis voor de traumapatiënt.

Naast het UMCG zijn de volgende partijen verbonden aan het Traumacentrum Noord:

 • Antonius Ziekenhuis in Sneek
 • De Tjongerschans in Heerenveen
 • Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl
 • Martini Ziekenhuis in Groningen
 • Medisch Centrum Leeuwarden in Leeuwarden
 • Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten
 • Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal
 • Scheper Ziekenhuis in Emmen
 • Sint Lukas Ziekenhuis in Winschoten
 • Talma-Sionsberg in Dokkum
 • Wilhelmina Ziekenhuis in Assen UMCG
 • Ambulancezorg, Tynaarlo
 • Stichting RAV Fryslân, Leeuwarden
 • Ambulancezorg Groningen, Groningen

 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram