• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kinderen

Print 

​Kinderen die al jong met een ziekte worden geconfronteerd, worden in het UMCG behandeld in het Beatrix Kinderziekenhuis. In de patiëntenzorg letten we erop dat het kind een zo goed mogelijke start in het leven krijgt, zodat het als volwassene zo min mogelijk hinder van zijn ziekte of aandoening heeft. Een goede start als kind draagt vooral bij chronische ziekten bij aan gezonder ouder worden. In onderzoek binnen de kindergeneeskunde letten we op de bedreigingen in de ontwikkeling en de hinderpalen die de ziekten opwerpen op weg naar volwassenheid. Artsen en verpleegkundigen werken in het Beatrix Kinderziekenhuis samen om het zieke kind beter te maken.

​In het toekomstperspectief van een kind speelt onderwijs een belangrijke rol. De Educatieve Voorziening adviseert en begeleidt de school en de ouders van een ziek kind over onderwijs. Daarnaast kunnen kinderen ook onderwijs volgen in het ziekenhuis.

We vinden het belangrijk dat kinderen die ziek zijn en naar het ziekenhuis moeten, het hier zo prettig mogelijk hebben. Daarom proberen we zoveel mogelijk contact met thuis te houden. Kinderen kunnen via internet contact houden met hun omgeving.  ​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram