• Home
 • Contact
 •  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Kerntaak zorg: van zeer gespecialiseerde zorg tot en met basiszorg

Print 
 

Voor sommige patiënten is het UMCG nog steeds een ‘gewoon’ ziekenhuis. Dit aantal daalt omdat het UMCG steeds meer basiszorg overdraagt aan ziekenhuizen in de regio. Een groeiend deel van onze patiënten (nu al bijna zeventig procent) komt naar het UMCG voor hoog gespecialiseerde zorg, zorg die niet in andere ziekenhuizen gegeven kan worden. 

Als enig universitair medisch centrum in Noord-Nederland biedt het UMCG topklinische zorg en basiszorg aan de ruim drie miljoen mensen die hier wonen. Voor een aantal specifieke aandoeningen komen patiënten uit heel Nederland en daarbuiten naar Groningen. We zijn bijvoorbeeld het grootste transplantatiecentrum van Nederland en behoren tot de weinige ziekenhuizen in de wereld die alle vormen van orgaan- en weefseltransplantaties verrichten. Maar ook voor andere, complexe aandoeningen of eenvoudige aandoeningen met ingewikkelde complicaties bent u bij ons aan het juiste adres. We spelen een belangrijke rol in de Nederlandse, en in het bijzonder de Noord-Nederlandse gezondheidszorg.

Ook op het gebied van de acute zorg heeft het UMCG een bijzondere opdracht: in heel Noord-Nederland en een deel van het noorden van Duitsland zijn we het enige top-traumacentrum dat de hele keten van zorg, behandeling en revalidatie biedt. Met de traumaheli zijn de artsen en ambulanceverpleeg­kundigen binnen een half uur op iedere plek in Noord-Nederland en in het noorden van Duitsland.

Topreferente zorg

Topreferente zorg is zorg die alleen in universitair medische centra kan worden geboden. Hierbij gaat het om moeilijke, dure of weinig voorkomende vormen van diagnostiek en behandeling. Deze vormen van zorg vereisen zeer specialistische kennis.

Prioriteit

Patiënten die voor topreferente zorg in het UMCG komen, hebben vaak meerdere aandoeningen die soms met elkaar samenhangen en soms ook niet. Of het gaat om een eenvoudige aandoening met ingewikkelde complicaties. Voor een goede diagnose en behandeling is daarom overleg nodig tussen veel verschillende specialisten. De diagnostiek vergt veel kennis en van tevoren staat niet vast hoe de patiënt behandeld moet worden. Omdat er voor topreferente patiënten buiten het universitair medisch centrum geen mogelijkheden zijn, krijgen zij prioriteit boven de basiszorgpatiënten, die eventueel ook ergens anders terecht kunnen.

Verschillende topreferente functies

Alle universitair medische centra en universiteiten doen verschillend onderzoek. Daardoor hebben alle umc’s verschillende topreferente functies. Voorbeelden van topreferente functies van het UMCG zijn: medische oncologie, neuromodulatie, glaucoom en glaucoomchirurgie.

Topklinische zorg

Het UMCG biedt vormen van zorg die andere ziekenhuizen niet kunnen bieden. Topklinische zorg is zorg waarvoor zeer geavanceerde apparatuur, zeer bijzondere voor­zieningen of zeer specifieke des­kundigheid nodig is en die daardoor ook erg duur is. Topklinische zorg wordt daarom alleen verleend door ziekenhuizen die daar een speciale vergunning voor hebben gekregen van het ministerie van VWS. Dat hoeven niet per se universitair medische centra te zijn. Voor topklinische zorg komen patiënten naar het UMCG van ver buiten de regio. Voorbeelden hiervan zijn:

 • In Vitro Fertilisatie (IVF)
 • Intensive Care pasgeborenen (neonatologie)
 • Alle vormen van orgaantransplantaties
 • Kinderoncologisch centrum
 • Klinische genetica / erfelijkheidsvoorlichting
 • Bijzondere neurochirurgie
 • Positron Emissie Tomografie (PET-scan)
 • Radiotherapie
 • Openhartoperaties / PTCA / Katheterablatie (dotteren)
 • Centrum voor Thuisbeademing
 • Traumacentrum
 • Hemofiliebehandelcentrum
 • HIV-behandelcentrum

Samenwerking

Zorg houdt voor ons niet op bij de muren van het ziekenhuis. Ook na het ontslag voelen we ons medeverant­woordelijk. Daarom werken we nauw samen met andere ziekenhuizen in de regio, met thuiszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen. Het UMCG heeft met umcGroningen Thuis zelfs een eigen thuiszorgorganisatie in huis. Hier werken verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg aan mensen met specifieke ziekte­­beelden, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, multiple sclerose, reuma, astma en andere long­aandoeningen.

Het UMCG werkt ook intensief samen met de huis­artsen in de regio en organiseert regel­matig bijscholingscursussen, congressen en symposia. Sinds 2004 is er in het UMCG bovendien een huisartsenpraktijk gevestigd.

De huisartsen die hier werken zijn in dienst van het ziekenhuis. Naast de gewone huisartsenzorg houden zij zich bezig met wetenschappelijk onderzoek. De huisartsenpraktijk brengt huisarts en ziekenhuis dichter bij elkaar, zodat huisartsen en medisch specialisten hun werk nog beter op elkaar kunnen laten aansluiten. De goede samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio, met thuiszorg, huisartsen en zorginstellingen is belangrijk voor de best denkbare zorg voor patiënten.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram