• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kerntaak onderzoek

Print 

Wetenschappelijk onderzoek nu, voor de patiëntenzorg in de toekomst

Goede patiëntenzorg in de toekomst vereist goed medisch wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar nieuwe technieken en behandelingen, nieuwe medicijnen en nieuwe vormen van zorg. Door de keuze van relevante onderzoeksthema’s, de modernste onderzoeksfaciliteiten en het werk van (inter)nationale toponderzoekers is het UMCG een vooraanstaand centrum van medisch wetenschappelijk onderzoek. 

Dit onderzoek is zeer kostbaar. ‘Subsidies, donaties en andere gelden zijn essentieel voor de continuïteit van grootschalige onderzoeken’. Daarom vragen (en krijgen) onderzoekers van het UMCG subsidies en giften van overheden, verzekeraars, onderzoeksinstellingen en goede doelen, zoals de Nederlandse Hartstichting en KWF Kankerbestrijding.

Fundamenteel of patiëntgericht

Fundamenteel onderzoek richt zich op het vergroten van kennis: het richt zich niet op het oplossen van een bepaald probleem, maar bijvoorbeeld op het toetsen van een theorie. De kennis die we opdoen met fundamenteel onderzoek wordt vaak gebruikt om het stellen van diagnoses en behandelmethoden te verbeteren.

Patiëntgericht onderzoek, ook wel klinisch of toegepast onderzoek genoemd, richt zich veel directer op de patiëntenzorg. Er wordt gezocht naar antwoorden op vragen als ‘hoe kan een bepaalde operatietechniek verbeterd worden?’, en ‘welke medicijnen werken bij deze patiënt het beste?’ Patiëntgericht onderzoek zoekt vaak een oplossing voor een concreet probleem en leidt dus tot verbeteringen of nieuwe mogelijkheden voor diagnose, behandeling en zorg.

Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden

Hoe kunnen we gezond en actief ouder worden? Waarom wordt de een heel gezond oud en krijgt de ander al vroeg te maken met allerlei ongemakken? We hebben te weinig basale kennis over verouderingsprocessen en daarmee onvoldoende handvatten voor het vaststellen van ziekten, de behandeling of misschien zelfs het voorkomen ervan. Om hier wat aan te veranderen leggen we in al onze activiteiten de focus op gezond en actief ouder worden. We noemen dat Healthy Ageing.

De stijl van leven, het voedings­patroon, de hoeveelheid lichaams­beweging en het medicijngebruik zijn factoren die de ontwikkeling van gezondheid beïnvloeden. De invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nog lang niet duidelijk. Daar is nieuwe kennis voor nodig. Onze wetenschappers werken
hier hard aan.

Biobanken

Veel verschillende onderzoeken leveren kleine en grotere puzzel­stukjes die samen het raadsel van gezond ouder worden moeten oplossen. In het UMCG loopt een aantal grote, langlopende bevolkings­onderzoeken waaraan in totaal honderdduizenden mensen (gaan) meedoen. In bio­banken worden gegevens en lichaamsmateriaal van al die mensen anoniem verzameld. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om verzameld bloed en urine voor laboratoriumonderzoek, metingen van lengte, gewicht, bloeddruk, hart- en longfunctie en gegevens over de persoonlijke medische historie of het voedings- en bewegingspatroon. Hiermee is het mogelijk om weten­­schappelijk onderzoek te doen naar de gezondheid van mensen, naar het ontstaan van ziekten en naar de beste manieren om ziekten te behandelen, of, liever nog, te voorkomen.

Toponderzoekers

Goed medisch onderzoek vergt goede onderzoekers. Onze artsen, verpleegkundigen en paramedici zoals fysiotherapeuten doen naast hun werk met patiënten vaak ook wetenschappelijk onderzoek. In het UMCG werken daarnaast onderzoekers die al hun tijd doorbrengen in laboratoria zonder dat zij patiënten zien. De vruchtbare wisselwerking tussen ziekenhuis en wetenschap maakt het UMCG tot een uitdagende onderzoeksomgeving en hét adres voor de best denkbare zorg. De meest moderne onderzoeksfaciliteiten hebben een sterke aantrekkingskracht op wetenschappers uit binnen- en buitenland. Bijna al het UMCG-onderzoek vindt plaats binnen (inter-)nationale samenwerkingsverbanden. Als coördinator van een groot aantal internationale studies weten UMCG-wetenschappers de top van hun vakgebied samen te brengen. Hun resultaten blijken uit talrijke publicaties in de belangrijke internationale wetenschappelijke tijdschriften. Geen wonder dat de onderzoekssubsidies die het UMCG ontvangt ieder jaar opnieuw flink toenemen.

Het UMCG trekt (inter-)nationaal gerenommeerde toponderzoekers aan om in Groningen onderzoek te komen doen. Maar er is ook oog voor jonge wetenschappelijke talenten. Geselecteerde veelbelovende studenten Geneeskunde en Tandheelkunde uit de hele wereld krijgen de mogelijkheid om via het Honours Traject van de Junior Scientific Masterclass (JSM) een uitdagende weten­schappelijke opleiding te volgen. 
Via de JSM worden studenten tegelijk dokter en wetenschapper. 

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram