• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kwaliteitsstatement Bureau Inkoop

Print 

Met enerzijds een blijvende druk op beschikbare financiële middelen en anderzijds de ambitie te innoveren en te verbeteren is een goed georganiseerd inkoopproces belangrijk voor het UMCG. Medewerkers van het UMCG hechten groot belang aan de betrokkenheid van Bureau Inkoop bij hun aankopen en verwachten  daarbij een duidelijke toegevoegde waarde.

´Ons werk steeds beter doen´ is ons uitgangspunt bij kwaliteitszorg: Kwaliteitszorg binnen Bureau Inkoop is dus niet een eenmalige activiteit, maar is iets waar iedereen dagelijks mee bezig is. Hierbij gaan wij uit van het credo ´afspraak is afspraak´: Duidelijke afspraken met elkaar maken en deze vervolgens ook nakomen; met elkaar, met onze interne klanten én onze leveranciers.

Bureau Inkoop is sinds 2005, als één van de eerste organisatieonderdelen, ISO-9001 gecertificeerd. Dit betekent onder andere dat onze werkprocessen eenduidig zijn beschreven, wij  jaarlijks de prestaties van onze belangrijkste leveranciers meten en periodiek een intern klanttevredenheidsonderzoek houden. Dit alles om nog beter aan te kunnen sluiten op de wensen en behoefte van onze interne klanten.

Certificering van ons kwaliteitssysteem is niet een doel op zich, maar slechts een middel om goede kwaliteit te garanderen en onszelf continu te verbeteren. Dit sluit vooral goed aan bij de bewustwording dat een voortdurende verbetering van de kwaliteit van ook ónze dienstverlening van belang is voor een optimale patiëntenzorg en de financiële huishouding van het UMCG.

Kortom, het continu verbeteren van de kwaliteit van onze activiteiten en dienstverlening is een onderwerp dat ons allen dagelijks aangaat !


Hans Bax
Hoofd Inkoop

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram