• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers

Een nieuw elektronisch patiëntendossier

Print 

​​​​​​​​​Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg verder te verbeteren, werkt het UMCG sinds 2 december 2017 met één nieuw geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). In het nieuwe EPD is de informatie over onze patiënten actueel en snel te raadplegen door de zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling.

Veiligheid en privacy

Door het nieuwe EPD is o.a. een betere uitwisseling van gegevens en samenwerking tussen onze zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en onze patiënten mogelijk. De gegevens die worden opgeslagen zijn alleen in te zien door UMCG medewerkers ​die deze informatie nodig hebben voor uw behandeling of voor de administratieve afhandeling. H​et UMCG deelt alleen gegevens met andere zorgverleners en ziekenhuizen als u daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In het voorjaar van 2018 wordt aan het EPD ook een online patiëntenportaal gekoppeld waarmee u inzage krijgt in uw dossier. Meer informatie over de voor- en nadelen van een elektronisch patiëntendossier vindt u op de site van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG).

Langer wachten

Het UMCG wil zowel de patiënten als medewerkers laten wennen aan het nieuwe EPD. Om uitloop van spreekuren en ziekenhuisbezoek te voorkomen, zijn in de komende weken op voorhand minder poliklinische afspraken en opnames ingepland. Ook  het plannen van een afspraak of een bezoek aan het UMCG kan meer tijd kosten dan anders. Bij voorbaat onze excuses voor het eventuele ongemak. 

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik als patiënt inzage krijgen in mijn dossier?  

U heeft altijd recht op inzage in uw eigen medische dossier. In het voorjaar van 2018 wordt aan het nieuwe EPD een online patiëntenportaal gekoppeld waarmee u ook online inzage krijgt in uw dossier. Het UMCG zal u hierover tijdig informeren.

Hoe zit het met de privacy en het nieuwe EPD?  

Uw gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de medewerkers van het UMCG die deze informatie nodig hebben voor uw behandeling of voor de administratieve afhandeling. Het UMCG deelt alleen gegevens met andere zorgverleners en ziekenhuizen als u (of uw gemachtigde) daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Waarom is er mogelijk een vertraging in het versturen van de rekeningen?   

Door de invoering van het nieuwe EPD is er mogelijk een tijdelijke vertraging in het versturen van de rekening voor uw behandeling naar u of de zorgverzekeraar ontstaan. Vragen over uw rekening? Dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Facturatie door een mail te sturen naar Contact. Voor telefonisch contact zijn onze medewerkers bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur via (050) 361 22 02.

Vrijwillig eigen risico naast het verplicht eigen risico ook later betalen?   

Een vertraging in het versturen van de rekening voor uw behandeling kan tot gevolg hebben dat u in 2018 alsnog (een deel van) uw vrijwillig eigen risico over 2016 of 2017 moet betalen. Als dit het geval is, krijgt u hiervoor een rekening van uw zorgverzekeraar.

Ik kan niet € 385 verplicht eigen risico betalen. Hoe los ik dat op?   

Hiervoor kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar biedt vaak een regeling aan om het bedrag van € 385 in termijnen te betalen.

Is er minder persoonlijke aandacht als er gewerkt wordt met een EPD?  

Zorgmedewerkers zijn door het EPD minder tijd kwijt met administratieve handelingen doordat ze gegevens niet meer in allerlei verschillende systemen hoeven te zetten. Daardoor houden ze meer tijd over voor persoonlijke aandacht voor de patiënt. Het is eerst misschien even wennen dat er op een scherm gekeken wordt en niet meer in een papieren dossier. Als patiënt kunt u meekijken op het scherm.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram