• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Duurzaamheid

Print 

​Het UMCG is een grote organisatie. Wij houden rekening met het effect van ons handelen op mens, milieu en maatschappij. Waar mogelijk maken we duurzame keuzes. Zo bouwen we samen aan een duurzame toekomst van gezondheid. Dat heet ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Als grootste werkgever in het Noorden hebben we een grote voorbeeldfunctie. Duurzame keuzes maken is daarom extra belangrijk. Wij hebben dan ook een integraal duurzaamheidsbeleid opgesteld, met een visie en drie ambities die gerelateerd zijn aan drie van de 17 Sustainable Development Goals. Daarnaast zijn er zes speerpunten vastgesteld die bijdragen aan het behalen van de ambities. De speerpunten zijn gebaseerd op de Green Deal voor duurzame zorg die in 2018 door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) werd ondertekend. Onderstaande afbeelding geeft de onderdelen van het duurzaamheidsbeleid schematisch weer.


We ri​chten ons niet alleen op het continu vergroten van de bewustwording rondom onze gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de organisatie, maar ook op openheid over onze bedrijfsvoering naar de buitenwereld. Zo rapporteren we hierover in ons jaardocument volgens de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging (GRI). 

In dit artikel van platform Groningen CO2-neutraal  geven we een paar voorbeelden van waar we ons op het gebied van duurzaamheid zoal mee bezig houden.

Wil je meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Stuur een e-mail naar Contact.​

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram