• Home
  • Contact
  •  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Spelregels fietsenstallingen UMCG

Print 

​​Hieronder staan een aantal spelregels die het UMCG hanteert voor een veilig en toegankelijk terrein. 

Spelregel 1: Stal uw fiets op een daarvoor bestemde plek.

Een fiets die niet in een fietsenrek staat, hindert anderen of is een veiligheidsrisico. Het UMCG beschouwt ze als 'fout gestald'. Het UMCG-huisregelbord (bij alle toegangen tot het terrein) wijst u erop dat uw fiets verplaatst kan worden. Huisregelbord UMCG 

Wat doet de surveillant?
Is uw fiets fout gestald en levert deze gevaar op, dan verplaatst een surveillant van het UMCG deze direct. De surveillant bevestigt aan alle fout gestalde fietsen een label met datum. Dit label kunt u beschouwen als een waarschuwing. Treft de surveillant bij de volgende controle uw fiets nog steeds aan op deze plaats, dan wordt uw fiets opgeslagen in een speciaal depot op het terrein. De gegevens van uw fiets worden geregistreerd. U kunt bij de beveiligingspost in de centrale hal een afspraak maken om uw fiets op te halen. dit kost 15,00. U kunt alleen pinnen. Haalt u uw tweewieler niet op, dan zal het UMCG deze binnen vier weken overdragen aan de gemeente.

Als uw fiets is gestolen kunt u aangifte doen bij de politie en vermelden dat het adres van de diefstal Hanzeplein 1 is.

Spelregel 2: Stal uw motor op een daarvoor bestemde plek

Op het UMCG-terrein gelden dezelfde verkeersregels als daarbuiten. Het UMCG-huisregelbord wijst u daar op. U mag uw motorfiets dus niet op een stoep parkeren.

Wat doet de surveillant?
Is uw motor fout geparkeerd, dan riskeert u een wielklem. De surveillant van het UMCG legt de wielklem aan en kan deze voor u verwijderen. U kunt zich melden bij de beveiligingspost in de centrale hal bij de hoofdingang. Het verwijderen van de wielklem kost €50,00. U kunt alleen pinnen.

Spelregel 3: Laat uw fiets niet voor lange tijd achter

Langdurig gestalde fietsen, 'weesfietsen' en fietswrakken houden onnodig fietsenrekken bezet. De fietsenstallingen van het UMCG zijn daarvoor niet bedoeld. Als uw fiets gedurende lange tijd 24 uur/dag op dezelfde plaats in de stalling staat, gaat het UMCG ervan uit dat u er afstand van heeft genomen.

Wat doet de surveillant?
Wordt uw fiets beschouwd als een langdurig gestalde ('wees') fiets of fietswrak, dan bevestigt de surveillant van het UMCG een label met datum aan uw fiets. Dit label kunt u beschouwen als een waarschuwing. Treft de surveillant bij de volgende controle uw fiets nog steeds aan op dezelfde plaats, dan wordt uw fiets opgeslagen in een speciaal depot. De gegevens van uw fiets worden geregistreerd. U kunt bij de beveiligingspost in de centrale hal een afspraak maken om uw fiets op te halen. Dit kost €15,00. U kunt alleen pinnen. Haalt u uw tweewieler niet op, dan zal het UMCG deze binnen vier weken overdragen aan de gemeente.

Volg ons op sociale mediaFacebook LinkedIn Twitter Youtube Instagram