•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Onderzoek door studenten

Print 

​​​​​​​​De Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Groningen doen onderzoek naar vragen uit de samenleving, die leiden tot maatschappelijke impact. Dit onderzoek wordt gratis uitgevoerd door studenten. Tussen de Wetenschapswinkel en TGO bestaat een hecht contact en projecten worden met regelmaat in onderlinge afstemming uitgevoerd. Hierdoor kan een deel van een TGO-project door studenten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld omdat het budget van de opdrachtgever beperkt is. Anderzijds worden soms vragen die bij de Wetenschapswinkel binnenkomen door TGO uitgevoerd.

De Wetenschapswinkels

In Groningen zijn zes Wetenschapswinkels die in een netwerkorganisatie werken, samenwerken en elkaar versterken. Meer informatie over de Wetenschapswinkels kunt u vinden bij de Rijksuniversiteit Groningen. De Wetenschapswinkels werken internationaal samen in het netwerk Living Knowledge. Alle scripties, onderzoeksverslagen en presentaties die vanuit de Wetenschapswinkel worden geschreven en gemaakt, zijn openbaar en vrij toegankelijk​.​

Logeerhuis De Opstap​

Veel vragen die binnenkomen bij de Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid bevinden zich op het kruispunt van het gezondheidsdomein en het sociale domein. Zo stelde een initiatiefgroep van een logeerhuis in Groningen de vraag of er een behoefteonderzoek kon worden uitgevoerd. Annelieke Amelink, toenmalig student Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen deed in het kader van haar masterthesis ​een kwalitatief verkennende studie, waarin ze de behoefte aan een logeerhuis bestudeerde vanuit de drie perspectieven: gemeente, markt, maatschappij (inwoners). De uitkomsten van haar studie hebben bijgedragen aan de verdere vormgeving van het logeerhuis De Opstap. De scriptiebegeleiding was in handen van onderzoekers van TGO.​

Sportprogramma stichting STOOT

Een ander voorbeeld van een vraag die aan de Wetenschapswinkel werd gesteld, komt van de stichting STOOT. Zij hebben een sportprogramma ontwikkeld voor mensen die niet of nauwelijks deelnemen aan de maatschappij door bijvoorbeeld problemen met werk, wonen of verslaving. Het programma heeft tot doel weer structuur en participatie te bieden aan de deelnemers. Toenmalig student Sociologie Eline Zijlstra heeft in 2017 een afstudeerproject (pdf | 1.3 MB) uitgevoerd waarin ze verschillende aspecten van het programma heeft bestudeerd en geëvalueerd. De begeleiding van Zijlstra werd gedaan door onderzoekers van TGO.​