•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ouderenzorg en dementie

Mensen in Nederland worden niet alleen steeds ouder, maar ouderen maken als gevolg van de naoorlogse babyboom ook een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking uit. Het beleid is er in Nederland op gericht dat mensen zo lang mogelijk blijven deelnemen aan de samenleving en zolang mogelijk zelfstandig blijven. In dat kader wordt ook de pensioengerechtigde leeftijd geleidelijk opgetrokken.

Participatie en zelfstandigheid van oudere mensen lukken niet altijd. Met name wanneer chronische ziekten (zoals dementie) zich aandienen, is het vaak moeilijk om zelfstandigheid te handhaven. Het beroep dat op de informele zorg wordt gedaan, wordt dan steeds sterker.

Bekijk hieronder een aantal van onze (lopende) projecten uit de categorie Ouderenzorg en dementie.

Meer weten over deze projecten?

Neem dan contact met ons op.

Volg ons op sociale mediaTwitter