•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Medewerkersonderzoek UMCG: Op weg naar een rookvrije generatie

Print 
01 mei 2017

​​​​​​Het UMCG heeft als ziekenhuis, kennisinstelling en grote werkgever een voorbeeldfunctie als het gaat om gezond gedrag. Daarom is het UMCG erop gericht een organisatie te zijn die optimaal bijdraagt aan de preventie van roken en het stoppen met roken van patiënten, bezoekers, medewerkers, studenten en mensen uit de omgeving.

In februari 2017 heeft het UMCG zich in dat kader aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij! Het doel van de alliantie is kinderen volledig rookvrij te laten opgroeien. De aansluiting bij de Alliantie Nederland Rookvrij! is het startpunt van een tweejarig traject dat tot doel heeft om op 1 januari 2019 het gehele UMCG-terrein rookvrij te kunnen verklaren. Dit houdt in dat er nergens meer gerookt wordt, noch binnen noch buiten het UMCG. Het UMCG is op die manier op weg naar een rookvrije generatie, waarbij met andere partijen gestreefd wordt naar een samenleving waarin niemand meer (over)lijdt aan de gevolgen van roken.​

Een onderdeel van het UMCG-beleid is om de visie en behoeftes van zowel rokende als niet-rokende medewerkers in kaart te brengen. Om draagkracht te verkrijgen onder medewerkers, is het van belang om te onderzoeken welke barrières invloed kunnen hebben bij het stoppen met roken. Het uiteindelijke doel is een gedragsverandering tot stand te brengen, zodat iedereen zich inzet voor een rookvrije samenleving.

​​Doel en werkwijze

​​In samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is door TGO een enquête ontwikkeld voor de medewerkers van het UMCG. VNN deed eerder al een verkennende pilotstudie (pdf | 702 kB)​. Deze studie was onderdeel van een grotere studie over het invoeren van een rookvrij beleid bij VNN. Hierbij heeft een student de bereidheid tot verandering omtrent stoppen met roken onderzocht onder de medewerkers van VNN.​

Voor het begrijpen van de bereidheid tot verandering, zijn voor de pilotstudie twee modellen gebruikt uit de gedragswetenschappen, namelijk het Context of Change Model (CCM) en het Barriers to Change Model (BCM) dat samen het Readiness to Change Raamwerk vormt (RCR). Deze modellen maken het mogelijk om de barrières, die een rol spelen bij het stoppen met roken, te exploreren. Het doel van de vragenlijst is tevens om draagvlak in de organisatie te creëren voor het nieuwe beleid omtrent het niet roken op het UMCG-terrein en tijdens werktijd.

​Resultaten en toepassingen

De resultaten van het medewerkersonderzoek zijn gepresenteerd door bestuursvoorzitter Jos Aartsen tijdens een bijeenkomst in de Blauwe Zaal van het UMCG. Daarnaast is de rapportage gepubliceerd op het Intranet van het UMCG. 

​In totaal hebben 3.471 medewerkers de enquête ingevuld, waarvan 316 rokers (9%), 1094 ex-rokers (32%) en 2054 niet-rokers (59%). Het medewerkersonderzoek heeft een beeld gegeven van de meningen en stellingen van zowel rokende als niet-rokende medewerkers en welke barrières er zijn bij het stoppen met roken. Het overgrote deel van de respondenten van het onderzoek wil meehelpen een rookvrij UMCG te realiseren. Daarmee kan er worden geconcludeerd dat er aanknopingspunten zijn voor de weg naar een rookvrij UMCG.

​Vervolgens

De vragenlijst voor medewerkers is (in aangepaste vorm) ook ingezet bij medewerkers van het Martini Ziekenhuis, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

​Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het Healthy Ageing Team van het UMCG, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) en TGO.

​Loopt​ijd

Mei tot oktober 2017.

Meer weten over dit project?

​Neem dan contact​ met ons op.