•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Leefstijltraining LTC Boost; langdurige effecten en relevantie in huidige context

Print 
30 juli 2020

​Het LTC, Leefstijl Training & Coaching Centrum, is een netwerkorganisatie die al ruim 25 jaar trainingen en ontwikkeltrajecten voor individuen, teams en organisaties verzorgt. Het vergroten van het bewustzijn en de zelfredzaamheid van een persoon staat hierbij centraal (Wotte & Landsman 2018). De werkwijzen die hiervoor worden ingezet zijn haptonomie, lichaamswerk, groepsdynamica, veranderkunde, bedrijfskunde en systemisch werken. Eerder wetenschappelijk onderzoek (uitgevoerd door dr. J.A. (Jeanet) Landsman 2005) laat zien dat door het vergroten van het (lichaams)bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid de zelfregulatie wordt versterkt. Er werd een significante vermindering van lichamelijke en psychische klachten gemeten na ruim een jaar, meer balans tussen werk- en privéleven en deelnemers maakten beter passende keuzes in het dagelijks leven.

De vraag die voor lag voor dit nieuwe onderzoek in 2017-2018: Wat betekenen de resultaten van het vorige onderzoek in de huidige tijd? En worden vergelijkbare positieve effecten nog altijd waargenomen bij de deelnemers van nu? Om deze vragen te beantwoorden, heeft LTC Training in samenwerking met UMCG en TGO het onderzoek herijkt.

Doel en werkwijze

Het doel van dit onderzoek was te bepalen wat de langdurige effecten zijn, of de aanpak nog altijd effectief is en of er aanpassingen nodig zijn aan de huidige tijd.
Doelen van dit onderzoek: 

  1. inzicht verkrijgen in eventueel langdurige effecten van de leefstijltraining LTC Boost,
  2. de eventuele effecten van de training die er zijn in de huidige context in kaart brengen en
  3. inzicht krijgen welke eventuele aanpassingen van de trainingen wenselijk zijn, zodat deze optimaal past in de huidige tijd.

De hoofdvragen van dit onderzoek waren:

  1. Wat zijn de lange termijn effecten van de leefstijltraining LTC Boost volgens degenen die de training tussen 1999 en 2005 hebben gevolgd?
  2. Wat zijn de lange termijn effecten van de leefstijltraining LTC Boost volgens degenen die de training tussen 2008 en 2015 hebben gevolgd?
  3. Wat zijn ervaringen van verwijzers van deelnemers die leefstijltraining LTC Boost hebben gevolgd?
  4. Wat zijn de ervaringen van deelnemers en verwijzers over de toepasbaarheid van de LTC Boost in de huidige maatschappelijke context?

De ervaringen van de (oud)deelnemers werden geïnventariseerd met een (online) vragenlijst en een aantal semigestructureerde telefonische interviews. De verwijzers werden telefonisch geïnterviewd.

De vragenlijst is naar 314 personen gestuurd en door 29 personen geheel ingevuld, 17 mannen en 12 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar (range 41-71). Dit is een lagere respons dan gehoopt. Het kan zijn dat adressen niet meer kloppen, mensen overleden zijn of dat mensen niet gemotiveerd waren om de vragenlijst in te vullen omdat het zo lang geleden is. Door 41 mensen is de uitnodiging retour gestuurd, van vier personen is aangegeven dat ze zijn overleden, en twee personen zijn wel gestart met de vragenlijst, maar hebben deze vervolgens niet ingevuld, van de overige 238 oud deelnemers is geen reactie vernomen.

Zesentwintig deelnemers hebben zich aangemeld voor een telefonisch interview van 30-60 minuten. Van deze deelnemers zijn tien personen at random geselecteerd voor een interview. Er zijn acht vrouwen en twee mannen geïnterviewd. De gemiddelde leeftijd was 51 jaar (range 36-65), de gevolgde training is gemiddeld 5 jaar geleden (range 3-10).

Er zijn drie interviews afgenomen bij verwijzers naar de LTC Boost training, twee mannen en één vrouw. Het betreft een opleidingsmanager, een bedrijfsmaatschappelijk werker, en een arbeidsdeskundige. Er zijn door deze verwijzers respectievelijk 2-3 personen, 10-15 personen en zo’n 100 personen doorverwezen.

Resultaten en toepassing

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers langdurige positieve effecten ervaren na de training. Deze positieve effecten worden vooral ervaren in bewustwording, inzicht en het toepassen van mentale, emotionele en fysieke oefeningen, die de kern raken en losmaken. Want: als je iets écht ervaart, voelt en het klopt, dan blijft het bij je. Dat maakt veranderingen blijvend.

Kort na de training ervaren deelnemers meer zelfvertrouwen, het geeft inzicht/bewustzijn, ze richten zich op de omgeving in plaats van op zichzelf, positief effect op energie en ontspanning. Na een langere periode (2-10 jaar): groter zelfbewustzijn (grenzen bewaken, meer in balans, zicht op eigen kracht, kwaliteiten en valkuilen), aanpassing in het dagelijkse leven, meer relativering en acceptatie. En 13-19 jaar later ervaren deelnemers nog altijd een positief effect van de training (persoonlijke ontwikkeling, betere leefstijl). Inzichten en ervaringen zijn blijvend.

Volgens de respondenten kunnen eigenlijk alle aspecten van de training die destijds aan bod kwamen, altijd toegepast worden, ook in de huidige tijd. Door de verschillende doelgroepen wordt genoemd dat de training heel actueel is met alle huidige sociale maatschappelijke problemen en uitdagingen zoals online prikkels, vele keuzemogelijkheden, gevoel van bereikbaar moeten zijn en toename van stressgevoelens. Er worden verschillende oefeningen vanuit de training genoemd die volgens de respondenten heel toepasbaar zijn in de huidige tijd, zoals lichamelijke oefeningen en ademhalingstechnieken. Ook worden de opgedane ervaringen en inzichten door de oefeningen vanuit haptonomie en bio-energetica genoemd als aspecten die nog steeds toepasbaar zijn in de huidige tijd. Daarnaast wordt genoemd dat er wellicht juist meer behoefte is aan deze training in de huidige tijd, maar dat er daardoor ook meer alternatieven in opkomst zijn op dit vlak, waarbij wellicht ook minder intensieve trainingen de voorkeur kunnen hebben. Tegelijk stellen de respondenten dat de training uniek is in zijn soort door de combinatie van de trainingsonderdelen op zich, de intensiteit, het groepsgerichte en de coaching achteraf.

Men vindt dus dat de training op zich goed past binnen de huidige tijd, en er geen inhoudelijke aanpassingen nodig zijn van de training. Wellicht zouden er wel verschillende soorten training kunnen worden aangeboden, bijvoorbeeld specifiek gericht op twintigers. Daarnaast zijn er wel door de verschillende doelgroepen aanbevelingen genoemd rondom de organisatie van de training, zoals het aanbieden van een vervolg op de training. Hier zijn verschillende ideeën voor: een vervolgtraining met dezelfde trainer, een geheel nieuwe vervolgtraining, een online vervolg, langere nazorg of een terugkomdag met dezelfde groep en trainers. Daarnaast worden ideeën voor de PR van de training gegeven: het delen van ervaringsverhalen in bijvoorbeeld filmpjes, verwijzers gedeelten van de training laten ervaren en meer bekendheid bij organisaties creëren.

Concluderend: wat betreft de training zelf worden er geen aanpassingen aangeraden, wat betreft mogelijkheden na de training zijn er wel behoeftes, en de PR van de training kan wellicht ook beter.

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die ook besproken zijn in een aanvullende bijeenkomst met trainers en management van het LTC. Ook zijn de resultaten op het niveau van Achmea gepresenteerd en besproken.

Publicaties

Fokkens A, Dijkstra G, Landsman J (2019). Leefstijltraining LTC Boost: langdurige effecten en relevantie in de huidige context. ‘Balans vind je niet. Balans creëer je’. Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO), Gezondheidswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen / Rijksuniversiteit Groningen. ISBN: 978-94-034-1563-5 / 978-94-034-1562 (pdf).

Meer informatie en media

Op de website van het LTC is een korte samenvatting te vinden van het eindrapport: https://www.ltctraining.nl/wp-content/uploads/2019/09/korte-samenvatting-wetenschappelijk-onderzoek-2018.pdf

Samenwerking, financiering en looptijd

LTC-training financierde dit onderzoek dat plaats vond in 2017-2018 en werkte daarbij samen met TGO als uitvoerder.

Onderzoekers in dit project waren Andrea Fokkens en Jeanet Landsman.


 

Volg ons op sociale mediaTwitter