•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Kans voor de Veenkoloniën

Print 
01 januari 2019

​​​​​​​​​​​​​​TGO monitort het proces van het programma Kans voor de Veenkoloniën (KvdVk)​. Dit programma biedt de regio een bijzondere kans om in acht jaar tijd de leefsituatie te verbeteren en gezondheidsverschillen te verkleinen. Bewoners, gemeenten en organisaties in de regio werken samen in dit project.

Doel en werkwijze​

In het eerste jaar van het project zijn verschillende interviews gehouden en zijn er dialoogsessies en spiegelbijeenkomsten geweest, waarin de kern van het programma Kans voor de Veenkoloniën is verhelderd en vastgelegd: de programmatheorie. Deze programmatheorie wordt nog verder geconcretiseerd en benut bij de ontwikkeling van het programma met als doel bewonersinitiatieven in de Veenkoloniën te faciliteren en​ projecten met bewoners en professionals te starten. Het uiteindelijke doel is de gezondheidssituatie van inwoners in de Veenkoloniën te verbeteren (vooral die van mensen in achterstandsposities).

De inzet van deze actiebegeleidende methodiek zorgt voor een continue procesmonitoring, door het zowel te ‘voeden’ als te ‘evalueren’. Tussentijdse producten worden regelmatig teruggekoppeld aan de relevante betrokkenen. Er wordt hen als het ware een spiegel voorgehouden. Deze spiegel geeft vervolgens aanleiding om te reflecteren, te bespreken, acties te ondernemen en indien nodig en gewenst het proces bij te sturen.​

Ook wordt op deze manier het proces vastgelegd en beschreven, met als doel het overdraagbaar te maken naar andere regio’s en programma’s. Tot slot biedt de methodiek flexibiliteit om, afhankelijk van het beloop en de behoefte van het programma, activiteiten en onderdelen aan te passen.

Resultaten​​

Er zullen in dit​​ project de volgende tussentijdse producten en resultaten zijn:​​

  • varianten van de ​programmatheorie in verschillende fasen van het project
  • tijdlijn en analyse ​van het proces
  • overzicht van dilemma’s en spanningen
  • presentaties (PowerPoint) van spiegelbijeenkomsten en dialoogsessie

 

Financiers en​ looptijd

Het programma KvdVk heeft een looptijd van acht jaar en is gestart in 2015. Opdrachtgever​​ is het ministerie van VWS, penvoerder is het Zorg Innovatie Forum. De huidige procesmonitor stopt in 2019 met het vooruitzicht om in een later stadium verder te gaan.​​​

Meer weten over dit project?

​Neem dan contact​ met ons op.