•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Ondersteuning bij IROHLA-project: website Health Literacy Centre Europe

Print 
01 januari 2011

​​​​​​​​​​​Het belangrijkste doel van het IROHLA-project (Intervention Research On Health Literacy among Ageing population) was om richtlijnen te ontwikkelen op het terrein van gezond ouder worden. Er is een grote Europese studie gedaan naar kernelementen van interventies die hier een bijdrage aan kunnen leveren. Ook zijn richtlijnen geschreven voor beleid en politiek.​

Het project duurde in totaal vier jaar. In de laatste twee jaar was TGO betrokken bij de ondersteuning van het project. In het project werd intensief samengewerkt met alle Europese IROHLA-partners.

​Doel en werkwijze

Binnen het IROHLA-project is vanuit TGO ondersteuning verleend aan systematische reviews en is de ontwikkeling van de 'Health Literacy Centre Europe'-website gecoördineerd.

​​​Resultaten

Op de website healthliteracycentre.eu is getracht de kennis die was opgedaan gedurende het project, te vertalen naar een praktische website. De site moet zowel beleidsmakers als professionals helpen om gezondheidsvaardigheden bij ouder wordende mensen te zien, in kaart te kunnen brengen en positief te beïnvloeden om daarmee gezond ouder worden te bevorderen. Gezondheidsvaardigheden zijn de vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpen van gesprekken met dokteren en informatie in folders, en daar ook naar kunnen handelen.

​Prese​ntaties

  • ​Landsman JA (2015). Development of an Evidence-Based Multidisciplinary Guideline for Policy and Practice to Increase Health Literacy among Older Adults in Europe: engaging stakeholders is crucial for optimal adoption and use of the guideline. Presentation at the third European Haelth Literacy Conference, Brussels 18 November 2015.
  • Landsman JA (2015). Sharing knowledge. Launching the Web Portal: Health Literacy Centre Europe. Presentation at the third European Health Literacy Conference, Brussels 17 November 2015.​

​​
Samenwerking

De afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG was leider van het IROHA-project en werkte daarin samen met vele Europese partners.

​Fin​anciers​ en looptijd

European Union's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n°305831, 2011 tot 2015.​

Health Literacy Centre Europe