•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

PTSS-protocol Defensie

Print 
04 juni 2020

Defensie heeft sinds 2008 een protocol met schattingsmethodiek in gebruik. Hiermee bepalen ze het percentage invaliditeit bij (post)actieve militairen met beperkingen vanwege psychische aandoeningen die door het dienstverband zijn ontstaan. In 2016 heeft TGO een uitgebreid evaluatie-onderzoek naar de toepasbaarheid van dit protocol gedaan.​

Doel en methode

​​Het doel van dit onderzoek is een wetenschappelijke evaluatie van de toepasbaarheid van het PTSS-protocol. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Een inhoudelijke evaluatie van de schattingsmethodiek van het PTSS-protocol.

  • Een ervaringenonderzoek naar de toepassing van het PTSS-protocol

Voor de inhoudelijke evaluatie is gebruik gemaakt van in de praktijk verzamelde geanonimiseerde gegevens van de jaren 2011-2015 afkomstig van de afdelingen Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) en de Stuurgroep Militaire Operaties (SMO).

Om de ervaringen met het PTSS-protocol zo goed mogelijk in kaart te brengen, is gebruik gemaakt van drie manieren van dataverzameling:

een kwantitatieve vragenlijst

kwalitatieve diepte-interviews

kwalitatieve focusgroepen

​Tenslotte zijn de resultaten uit de inhoudelijke evaluatie en het ervaringenonderzoek voorgelegd aan een expertgroep die ten behoeve van dit onderzoek is samengesteld.​

Resultaten en toepassing​

De belangrijkste resultaten van het onderzoek:

  • Het PTSS-protocol bevordert een gestructureerde wijze van beoordelen van psychische klachten en een grotere uniformiteit bij deze beoordeling.
  • Voor het bestaan van één subrubriek (seksuele functie) van de schattingsmethodiek van het protocol bestaat geen onderbouwing: deze kan worden verwijderd.
  • Voor de bestaande structuur van het schattingsinstrument (vier rubrieken met daaronder tien subrubrieken) bestaat geen statistische ondersteuning.
  • Het protocol hanteert terminologie die tot verwarring en een gebrek aan eenduidigheid leidt en moet daarom worden aangepast.
  • Er bestaat een spanningsveld tussen de behandeling van klachten enerzijds en de beoordeling van beperkingen anderzijds: een succesvolle behandeling kan namelijk een laag of geen invaliditeitspensioen betekenen.

De kracht van het onderzoek is dat de deelconclusies van de verschillende onderdelen allemaal in dezelfde richting wijzen. Zij vormen daardoor goede aangrijpingspunten voor een aanpassing van de wijze van het gebruik van het protocol.

De evaluatie werd ondersteund door een begeleidingscommissie, die het project heeft afgerond met het schrijven van een zeer positieve appreciatie.

Financiers en looptijd

Financiering door het Ministerie van Defensie, augustus 2015 tot december 2016.

Volg ons op sociale mediaTwitter