•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

In For Care

Print 
10 juni 2020

​​​​​​​​​​​​In For Care is een groot Interreg B-project waarin ideeën en ervaringen rond mantelzorg (informal care) uit een aantal Europese landen naast elkaar worden gelegd. Leren van elkaar is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Organisaties uit Noorwegen, Denemarken, Zweden, Schotland, België en Nederland doen mee aan In For Care.

Proje​cten

TGO houdt zich op dit moment binnen In For Care bezig met twee proje​​cten:


Overige projecten:

Mante​​lzorgers in Assen

Vanuit de gemeente is de vraag gesteld hoe een duidelijker beeld kan worden verkregen van de mantelzorgers in Assen. Daarnaast vindt de gemeente het van belang om de behoefte aan ondersteuning van mantelzorgers in kaart te brengen. Om meer informatie over mantelzorgers in Assen te krijgen en te achterhalen welke diensten of services onder andere via het platform Informele Zorg Assen kunnen worden aangeboden om de mantelzorgers te ondersteunen, is TGO gevraagd om een vragenlijst uit te zetten over de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers. Bekijk de eerste resultaten.

Duurzame inzetbaarheid en mantelzorgc​​onsulent

De vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen (VPB) in Emmen heeft het idee opgevat mantelzorgvriendelijk beleid te gaan promoten bij de bedrijven die bij hen zijn aangesloten. Hiermee willen ze de duurzame inzetbaarheid van personeel te vergroten. Er wordt binnen dat beleid aandacht besteed aan de mate waarin bedrijven een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid voeren, aan de mate waarin de werknemers mantelzorgtaken verrichten en aan de mate waarin dat van invloed is op de du​​​urzame inzetbaarheid op het werk. Dit beleid is ondersteunt door onderzoek.

Dit onderzoek had een tweeledig doel. Enerzijds werd door middel van het onderzoek in kaart gebracht hoe het mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in de verschillende bedrijven uitgevoerd werd en in hoeverre er sprake is van mantelzorgtaken van werknemers en de belasting die dat met zich mee brengt, anderzijds zorgde dit onderzoek voor bewustwording bij zowel werkgevers als werknemers ten aanzien van de combinatie mantelzorg en werk. In die zin is het onderzoek een interventie met het doel mensen bewust te maken. VPB heeft TGO gevraagd dit onderzoek uit te voeren.

Samen​​werking

TGO werkt samen met de provincie Drenthe, de gemeente Hoogeveen, de gemeente Emmen, University of Agder en Karlstad University.

Fina​​nciers​

In Fo​r Care is een project van Interreg 4b Noordzee​.​