•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

PratenOverGezondheid

Print 
01 januari 2019

​Bij chronisch zieken bestaat een sterke behoefte aan verhalen over ervaringen van mensen met dezelfde gezondheidsproblemen. De website PratenOverGezondheid biedt, door het gebruik van een internationaal erkende kwalitatieve onderzoeksmethode, herkenbare en betrouwbare informatie over ervaring en beleving van patiënten met uiteenlopende aandoeningen. TGO coördineert de onderzoekswerkzaamheden voor PratenOverGezondheid en beheert de website.

Doel​​​

De website heeft speciale modules voor verschillende ziektes en aandoeningen. Bezoekers van de website kunnen video- en audiofragmenten van patiënten bekijken of beluisteren en interviews met hen lezen. Het doel van PratenOverGezondheid is:

  • Het bieden van steun aan patiënten. Door herkenning en erkenning van de ervaringsverhalen ontstaat een gevoel van erkenning van hun gezondheidsproblemen.
  • Familie, vrienden, werkomgeving en zorgverleners inzicht geven in de ervaringen van patiënten, zodat zij beter in staat zijn om de patiënt te ondersteunen.

 

Onderzoeksmethode

Voor elke module worden 40 tot 45 diepte-interviews gehouden. Voor het werven van deelnemers wordt gebruik gemaakt van een zogenoemd maximum variation sample, waarbij zoveel mogelijk variatie in persoonskenmerken wordt nagestreefd. De interviews worden afgenomen volgens een methodiek ontwikkeld door de Oxford Health Experiences Research Group. De interviews worden opgenomen op audio en/of video. Het interview verloopt deels ongestructureerd en deels aan de hand van gesprekspunten die uit wetenschappelijke literatuur naar voren zijn gekomen. De transcripten worden door twee onderzoekers (hoofdonderzoeker en een buddy-onderzoeker), onafhankelijk van elkaar, gecodeerd en thematisch geanalyseerd.

Per module worden 25 thema's geselecteerd die op de website worden gepresenteerd met video-, audio- en tekstfragmenten en een zoekfunctie. Ter evaluatie van de concept-website wordt een focusgroepbijeenkomst georganiseerd waarin wordt besproken welke gegevens en informatie nog ontbreken.

Gedurende het hele traject is een belangrijke rol weggelegd voor een klankbordgroep, bestaande uit zorgverleners, patiënten, naasten en de onderzoekers. De klankbordgroep heeft een stem in de ontwikkeling van het interviewformat, werft deelnemers en bepaalt welke thema's uiteindelijk op de website komen.

Resultaat

De interviewgegevens worden niet alleen gebruikt voor de website, maar ook voor verder wetenschappelijk onderzoek, voor (bij)scholing van zorgverleners en studenten, en voor het ontwikkelen van beleid.

Lopende projecten van PratenOverGezondheid:


Afgeronde projecten:


Praten Over Gezondheid is niet de enige website met ervaringen van patiënten. Wereldwijd zijn initiatieven opgezet om een dergelijke website te ontwikkelen. De hieraan verbonden universiteiten zijn vertegenwoordigd in DIPEx International. Bekijk op de website van DIPEx International welke websites en organisaties erbij zijn aangesloten. TGO zit namens Nederland in het bestuur van DIPEx International.

Looptijd

Doorlopend​

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.