•  NL 
  • Login medewerkers
  • mijnUMCG

Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord

Print 
01 februari 2011

​​​​​​​​​Betrouwbare belevingsgerichte informatie over dementie kan mensen met dementie en hun mantelzorgers tot steun zijn. In dit project zijn twee modules met ervaringsverhalen over dementie ontwikkeld voor de website van PratenOverGezondheid. TGO was medeprojectleider en had een taak als buddy-onderzoeker.

Doel

Doel van het project is het bieden van betrouwbare en hoogwaardige informatie aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun sociale omgeving en zorgverleners over wat het betekent om dementie te hebben of te zorgen voor een naaste met dementie. Hiervoor zijn 37 mensen met dementie en 53 mantelzorgers geïnterviewd over hun leven met dementie. Hierbij is gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoeksmethodiek ontwikkeld in Oxford.

Resultaat

Het eindproduct van dit project zijn twee internetmodules met ervaringsverhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze twee modules zijn gepubliceerd en vrij toegankelijk op de website PratenOverGezondheid.

Vervolg

Deze modules vormden daarnaast het vertrekpunt voor de ontwikkeling van een onderwijsmodule 'Omgaan met mensen met dementie' voor het MBO.

Presentaties en publicaties

  • Presentatie tijdens symposium Icare, Praten en leren over dementie; hoe doe je dat?, maart 2017.
  • Presentatie tijdens Novicare Congres, Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord. Novicare congres, mei 2016.
  • Presentatie tijdens Holland Fuse Conference, Help, demented! Patient and carer speak up, april 2013.
  • Posterpresentatie tijdens Geriatriedagen, Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het, februari 2013.
  • Presentatie tijdens European Public Health Conference ​​(pdf | 1,5 MB), Help demented! Patient and caregiver speak up, november 2012.
  • Posterpresentatie tijdens Nationaal Gerontologiecongres, Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord, oktober 2012.
  • Presentatie tijdens European Public Health Conference (pdf | 73 kB)​, Help, demented! Patient and carer speak up; first results, november 2011.
  • Presentatie tijdens Alliance for Healhty Ageing Symposium, Patient and caregiver speak up, oktober 2011.

Publicaties

Media

Radio-interviews


Persberichten


Artikelen


Samenwerking

Dit project doet TGO in samenwerking met:


Financiers en looptijd

Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw, februari 2011 tot oktober 2013.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.