•  NL 
 • Login medewerkers
 • mijnUMCG

Omgaan met mensen met dementie

Print 
01 november 2014

​​​​​​​​​​​​​​​​​Studenten van de MBO-opleidingen Helpende Zorg en Welzijn, Verzorgende IG en Verpleegkunde komen tijdens hun studie voor veel nieuwe uitdagingen te staan als het gaat om de zorg voor mensen met dementie. TGO was betrokken bij de ontwikkeling van een onderwijsmodule over dementie voor deze studenten.

Doel

Onderwijsmateriaal stelt op dit moment studenten vooral in staat om te oefenen met
voorbeeldpatiënten en rollenspellen, maar geeft nauwelijks toegang tot kennismaking met “echte” patiënten en hun ervaringen. De ervaringsverhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers op de PratenOverGezondheid website vormden het vertrekpunt voor het ontwikkelen van een onderwijsmodule 'Omgaan met mensen met dementie' voor het MBO. In dit project is gebruik gemaakt van de methodiek van codesign en zijn de verschillende fasen van ontwerponderzoek toegepast:

 • Inventarisatie van problemen in de zorg voor mensen met dementie waar het onderwijs op in kan spelen. Dit is gedaan door middel van literatuuronderzoek, secundaire analyse van de interviews afgenomen binnen het project Help, dement! Patiënt en mantelzorger aan het woord​, en interviews met stakeholders;
 • Ontwikkeling van een concept lesprogramma;
 • Uitvoering en evaluatie van concept lesprogramma;
 • Uitwerking concept lesprogramma tot complete samenhangende onderwijsmodule.


Resultaat

Het lesprogramma 'Omgaan met mensen met dementie' bestaat uit acht thema’s die met elkaar verband houden, maar ook los van elkaar zijn te volgen. De acht thema’s zijn:

 1. Kennis van dementie
 2. Ziektebeeld dementie
 3. De verschillende benaderingswijzen
 4. De rol van de mantelzorgers
 5. De kwetsbaarheid van de mantelzorgrelatie
 6. Beeldvorming over de ziekte dementie
 7. Omgaan met rouw en verlies bij dementie
 8. Diversiteit en dementie


In de lesinhoud wordt gebruik gemaakt van fragmenten van de site PratenOverGezondheid. Hier kunt u ook de studenten- en docentenhandleidingen vinden. Die zijn vrij toegankelijk en vrij te gebruiken.

Presentaties en publicaties

 • Presentatie tijdens International Conference on Narratives of Health and Illness, Drawing on narrative accounts of dementia in education, november 2016.
 • Presentatie tijdens Illness Narratives in Practice, Lessons from patients with dementia – developing an educational module for intermediate Vocational Education, juni 2015.
 • Van der Linden K, Lamerichs JMWJ, Alma MA. Omgaan met mensen met dementie - Studentenhandleiding (pdf | 722 kB)​​​​. Groningen: PratenOverGezondheid / UMCG / VU. 2016.
 • Van der Linden K, Alma MA, Lamerichs JMWJ. Omgaan met mensen met dementie - docentenhandleiding (pdf | 1,0 MB)​​. Groningen: PratenOverGezondheid / UMCG / VU. 2016.


Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen TGO, Summa College Eindhoven en de Vrije Universiteit Amsterdam (Afdeling Taal, Literatuur en Communicatie).

Financiers en looptijd

Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw, november 2014 tot en met juli 2016.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact met ons op.​